Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Αντιπροέδρου του CEMR Γ. Πατούλη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών

Print Friendly, PDF & Email

Γ.Πατούλης: «Στην Ελλάδα η Τοπική Αυτοδιοίκηση ουσιαστικά “κηδεμονεύεται” από την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρέπει επιτέλους οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για τον τόπο τους»

 

Την ανάγκη να καταρτιστεί μία Ευρωπαϊκή Χάρτα Αυτοδιοίκησης η οποία θα διαμορφώνει το πλαίσιο μιας αποτελεσματικής λειτουργίας του αυτοδιοικητικού θεσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ και θα τίθεται υπόψιν των κεντρικών κυβερνήσεων, επισήμανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Αντιπρόεδρος του CEMR  Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα, σε παρέμβασή του κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών, επισήμανε πως στην Ελλάδα η Τοπική Αυτοδιοίκηση ουσιαστικά “κηδεμονεύεται” από την εκάστοτε κυβέρνηση γεγονός το οποίο, όπως ανέφερε, στερεί τη δυνατότητα από τις τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για τον τόπο τους.

Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε στη συμβολή της ευρωπαϊκής οικογένειας της Αυτοδιοίκησης, τονίζοντας πως πρέπει να εντοπίζει τις παθογένειες σε κάθε κράτος-μέλος και να παρακολουθεί τα κακώς κείμενα, προκειμένου να προχωρά σε συστάσεις που θα είναι στην κατεύθυνση της βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του CEMR η συζήτηση εστιάστηκε σε θέματα που σχετίζονται με την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς.

Στη συνέχεια έγινε μια αποτίμηση των κύριων δραστηριοτήτων του Οργάνου κατά το 2016 σε τομείς όπως η τοπική διακυβέρνηση και δημοκρατία, το περιβάλλον, το κλίμα και η ενέργεια, η οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή, οι δημόσιες υπηρεσίες.

Το σώμα υιοθέτησε τις προτεραιότητες για το 2017 που αφορούν :

– Διασφάλιση της διαφάνειας στον τρόπο που διαχειρίζονται οι Δήμοι τις υπηρεσίες τους.

– Διαμόρφωση κριτηρίων για τη διασφάλιση δικαιότερης κατανομής κονδυλίων με στόχο την εξάλειψη της απερήμωσης των Περιφερειών σε αντίθεση με την μεγάλη ανάπτυξη των αστικών κέντρων.

– Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με ζητήματα που απασχολούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα όπως η μετανάστευση, η ενσωμάτωση και διαφορετικότητα, η ισότητα των φύλων, το περιβάλλον και η  κυκλική οικονομία, το κλίμα και η ενέργεια, το Σύμφωνο των Δημάρχων, το μέλλον της πολιτικής συνοχής, η αστική ατζέντα και η αστική κινητικότητα.

Στην αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ που συμμετείχε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του CEMR,  εκτός από τον επικεφαλής και  Πρόεδρο Γ.Πατούλη, συμμετείχαν επίσης ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ & Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δ. Καφαντάρης, η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Μ. Ανδρούτσου, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Δ.Τσιαντής, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Κ. Τζανακούλης και η δημοτική σύμβουλος Ηλιούπολης Μ. Κουρή.

 

Σχετικά αρχείαΠαρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Αντιπροέδρου του CEMR Γ. Πατούλη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών_1


Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Αντιπροέδρου του CEMR Γ. Πατούλη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών_2


Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Αντιπροέδρου του CEMR Γ. Πατούλη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών_3

Μετάβαση στο περιεχόμενο