Print Friendly, PDF & Email

 Όροι Διαγωνισμού

Ο Δήμος Αμαρουσίου μέσω του Γραφείου Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού σε συνεργασία με την ΠΕΚΑ (Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών) και τον ΣΑΚΑ (Συνεταιρισμό Αγγειοπλαστών και Κεραμιστών Αμαρουσίου) διοργανώνουν το 2ο Διαγωνισμό Κεραμεικής Μαθητών Δημοτικού, με τη συμμετοχή όλων των Σχολείων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης του Βορείου Τομέα Αθηνών. 

  • Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από το μήνα Μάρτιο έως το μήνα Ιούνιο του 2023 στην Αίθουσα Τέχνης «Αλέξανδρος Γαρδέλης».
  • Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται κάθε Σάββατο ή/ και Κυριακή, οι συμμετέχοντες μαθητές και οι συμμετέχουσες μαθήτριες θα διαγωνίζονται ανά τάξη μεταξύ τους μόνο μια φορά και μοιρασμένοι σε δύο τμήματα:

Πρωινό 10:00-12:00 ή/και απογευματινό 16:00-18:00.

Τα παιδιά θα διαγωνισθούν σε κοινό χώρο στην Αίθουσα Τέχνης έχοντας ένα κομμάτι πηλό και δύο ώρες στη διάθεσή τους για να φτιάξουν με τα χέρια τους ένα αντικείμενο με θέμα «Κίνηση» όπως θα τους εξηγηθεί από την Επιτροπή Διοργάνωσης. Το δικαίωμα συμμετοχής θα είναι 13 ευρώ για το κάθε παιδί, ποσό που θα καλύψει ένα μέρος του κόστους της διοργάνωσης. Τα παιδιά και ειδικά αυτά των πρώτων τάξεων θα έχουν τη βοήθεια και την αμέριστη συμπαράσταση των επιμελητών, οι οποίοι είναι σπουδαστές του Δημόσιου ΙΕΚ Αμαρουσίου του τμήματος της κεραμεικής, καθ΄ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι γονείς που θα συνοδεύουν τα παιδιά τους δεν μπορούν να παρευρίσκονται εντός της αίθουσας που θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός αλλά θα μπορούν να περιμένουν στους χώρους φιλοξενίας του κέντρου.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου το κάθε παιδί θα υπογράφει το έργο του με ένα χαρακτηριστικό σημάδι που θα φωτογραφίζεται για το αρχείο και την ομαλή και διαφανή διαδικασία του διαγωνισμού. Στη συνέχεια ο κάθε Επιμελητής θα αρχειοθετεί το έργο και θα συνοδεύει τον μαθητή στους γονείς του. Τα έργα θα φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους του κέντρου ανά τάξη και τμήμα.

Τα έργα θα παρουσιαστούν σε επιτροπές αποτελούμενες από έμπειρους και καταξιωμένους δασκάλους κεραμεικής και θα επιλεγούν τα καλύτερα. Τα βραβεία του διαγωνισμού θα δοθούν ξεχωριστά στην κάθε τάξη του δημοτικού Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, σε μία εκδήλωση βράβευσης.

Θα δοθούν δεκαοχτώ (18) βραβεία από τρία (3) βραβεία σε κάθε τάξη του δημοτικού

Θα δοθούν έξι (6) έπαινοι ανά τάξη.

Επιπλέον σε όλους τους συμμετέχοντες εκτός από το έργο τους θα τους δοθεί και ένα αναμνηστικό κεραμικό φιλοτεχνημένο από  γνωστό και καταξιωμένο κεραμίστα μαζί με τον έπαινο συμμετοχής.

Οι τελετές απονομής καθώς και οι εκθέσεις των έργων των παιδιών θα λάβουν χώρα το Σεπτέμβριο του 2023 μετά την τελική φάση κρίσης των έργων.

Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείρισή αποσταλμένων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής.

Δηλώσεις Συμμετοχής: https://maroussi.gr/keramiki

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι διοργανωτές έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένοι προς το σύνολο των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679, καθώς και προς την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ανήλικους μαθητές και τα στοιχεία των συμμετεχόντων μαθητών δύνανται να τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού, κάθε συμμετοχή που δηλώνεται ηλεκτρονικά, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, θεωρείται ότι περιέχει ρητή συγκατάθεση των γονέων του ανηλίκου ή του ασκούντος την επιμέλεια του ανηλίκου που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Περαιτέρω, για τον σκοπό αυτόν, κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό, κατά την αρχική είσοδό του στον χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα παραδίδει ρητή, έγγραφη συγκατάθεση των γονέων του ή του ασκούντος την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου άλλως θα απαγορεύεται ρητά και θα αποκλείεται η συμμετοχή του ανηλίκου στον διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι οι διοργανωτές δύνανται να κάνουν χρήση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο στο μέτρο και στον βαθμό που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και κατά την διάρκεια αυτού και δεν θα τηρούν αρχείο των προσωπικών δεδομένων που θα περιέλθουν στη γνώση τους στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Για τη λήψη ή/και δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες ή/και βίντεο) καθώς και για την δημοσιοποίηση στοιχείων των συμμετεχόντων ή μόνον των μαθητών που θα διακριθούν και θα λάβουν τα βραβεία και τους επαίνους,  θα ζητείται η εκάστοτε απαιτούμενη ρητή συγκατάθεση των γονέων τους ή του ασκούντος την επιμέλειά τους προσώπου, προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας τα στοιχεία του αποκλειστικά και μόνον για τους παραπάνω σκοπούς.

Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, φορητότητας, περιορισμού επεξεργασίας, διαγραφής, καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετική με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα στοιχεία του D.P.O. που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου.