Print Friendly, PDF & Email

Για το έτος 2022 το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου μαζί με την ΠΕΚΑ (Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών) καθώς και τον Συνεταιρισμό Αγγειοπλαστών και Κεραμιστών Αμαρουσίου (ΣΑΚΑ) διοργανώνουν τον 1ο Διαγωνισμό Κεραμικής για παιδιά, στην Αίθουσα Τέχνης «Αλέξανδρος Γαρδέλης» με τη συμμετοχή όλων των Δημοτικών Σχολείων του Boρείου Τομέα Αθηνών.

Χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού:

 • Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τον μήνα Ιανουάριο έως τον μήνα Μάιο του 2022 κατά τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή και ώρες 10:00-13:00 ή 16:00-19:00.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος θα συμμετάσχει μία φορά κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες. Οι συμμετέχοντες μαθητές και οι συμμετέχουσες μαθήτριες θα διαγωνίζονται ανά τάξη μεταξύ τους.
 • Η Επιτροπή του Διαγωνισμού σε συνεννόηση με τους γονείς ορίζει την ακριβή ημέρα και ώρα συμμετοχής των διαγωνιζομένων.

Σκοπός και θέμα Διαγωνισμού:

 • Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η συναισθηματική κινητοποίηση των παιδιών, η ενεργοποίηση της φαντασίας τους και η χαρά της δημιουργίας, μέσω της ελευθερίας της έκφρασης που προσφέρει η τέχνη του πηλού. Στόχος μας είναι να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται και τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο ένταξης δραστηριοτήτων για τους μικρούς μας φίλους.

 

 • Τα παιδιά θα διαγωνισθούν σε κοινό χώρο στην Αίθουσα Τέχνης έχοντας ένα κομμάτι πηλό και δύο (2) ώρες στη διάθεσή τους για να φτιάξουν με τα χέρια τους ένα αντικείμενο με θέμα <Τα Δώρα της Φύσης> όπως θα τους εξηγηθεί από την Επιτροπή Διοργάνωσης. Όλα τα παιδιά και ειδικά αυτά των πρώτων τάξεων θα έχουν τη βοήθεια και την αμέριστη συμπαράσταση των επιμελητών, οι οποίοι θα είναι σπουδαστές του Δημοσίου ΙΕΚ Αμαρουσίου του Τμήματος της Κεραμικής, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Όροι συμμετοχής:

 • Ο Διαγωνισμός Κεραμεικής απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού.
 • Η δήλωση συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο maroussi.gr/keramiki και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις υποβληθείσες δηλώσεις, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού θέσεων, λόγω πανδημίας.
 • Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του Διαγωνισμού θα είναι ανοικτή μέχρι την πλήρωση των θέσεων. 
 • Οι διοργανωτές μπορούν να αλλάξουν τις ημερομηνίες του διαγωνισμού όποτε κρίνουν απαραίτητο.
 • Τα έργα πρέπει να είναι αδημοσίευτα έως την τελική λήξη του Διαγωνισμού.
 • Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 10 ευρώ ανά μαθητή και θα καταβληθεί την ημέρα του Διαγωνισμού στο Κέντρο Ελληνικής Κεραμεικής. Η απόδειξη θα εκδοθεί από την Κεραμεική και θα δοθεί στους γονείς. Ο Δήμος Αμαρουσίου, ούτε εισπράττει ούτε επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη από τη διοργάνωση του Διαγωνισμού.
 • Μετά την ολοκλήρωση του έργου το κάθε παιδί θα υπογράφει το έργο του με ένα χαρακτηριστικό σημάδι που θα φωτογραφίζεται για το αρχείο και την ομαλή και διαφανή διαδικασία του διαγωνισμού παίρνοντας ένα μοναδικό αριθμό.
 • Μετά το πέρας της διαδικασίας τα έργα θα φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους του κέντρου ανά τάξη και τμήμα με σκοπό να ψηθούν για να περάσουν από την επιτροπή επιλογής, και κατόπιν εντός 15 ημερών θα γίνεται παραλαβή από το γονέα.
 • Οι γονείς θα μεταφέρουν τα έργα με δική τους ευθύνη, σε κουτί που θα δίνεται από

την Κεραμεική και θα αναγράφει τον αριθμό συμμετοχής και το όνομα του συμμετέχοντα. Όλα τα έργα θα φέρουν νούμερα και σφραγίδα ασφαλείας.

 • Στους επιλαχόντες θα αποστέλλεται ταχυδρομική επιστολή, στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα χορηγήσουν οι ίδιοι στους διοργανωτές και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την χρήση των στοιχείων τους για τον συγκεκριμένο σκοπό.
 • με την οποία θα ενημερώνεται ο διαγωνιζόμενος για την επιλογή του έργου.
 • Τα έργα που θα διακριθούν θα επανέλθουν στο Κέντρο και θα παρουσιαστούν σε επιτροπή αποτελούμενη από έμπειρους και καταξιωμένους δασκάλους κεραμεικής

και θα επιλεγούν τα καλύτερα.

 • Τα βραβεία του διαγωνισμού θα δοθούν ξεχωριστά στην κάθε τάξη του δημοτικού σε τρείς εκδηλώσεις βράβευσης.
 • Θα δοθούν τρία (3) βραβεία και έξι (6) έπαινοι ανά τάξη.
 • Επιπλέον σε όλους τους συμμετέχοντες εκτός από το έργο τους θα τους δοθεί και ένα αναμνηστικό κεραμικό φιλοτεχνημένο από γνωστό και καταξιωμένο κεραμίστα μαζί με τον έπαινο συμμετοχής.
 • Η κρίση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη. Όσοι διακριθούν, θα ενημερωθούν μέσω e-mail και τηλεφωνικά, στα στοιχεία τους, που θα χορηγήσουν οι ίδιοι στους διοργανωτές και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την χρήση των παραπάνω στοιχείων τους για τον συγκεκριμένο σκοπό.
 • Οι γονείς που θα συνοδεύουν τα παιδιά τους δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται εντός της αίθουσας που θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός αλλά θα μπορούν να περιμένουν στους χώρους φιλοξενίας του κέντρου.
 • Οι τελετές απονομής καθώς και οι εκθέσεις των έργων των παιδιών θα λάβουν χώρα τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου του 2022 μετά την τελική φάση κρίσης των έργων.
 • Ο Δήμος Αμαρουσίου, υπό τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την νόσο covid-19, θα λάβει όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελληνικής Κεραμεικής.
 • Η όλη διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείρισή απεσταλμένων και βραβευθέντων έργων) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής.

 

Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ανήλικους μαθητές και τα στοιχεία των συμμετεχόντων μαθητών δύνανται να τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού, κάθε συμμετοχή που δηλώνεται ηλεκτρονικά, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, θεωρείται ότι περιέχει ρητή συγκατάθεση των γονέων του ανηλίκου ή του ασκούντος την επιμέλεια του ανηλίκου που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό, κατά την αρχική είσοδό του στον χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα παραδίδει ρητή, έγγραφη συγκατάθεση των γονέων του ή του ασκούντος την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου άλλως θα απαγορεύεται ρητά και θα αποκλείεται η συμμετοχή του ανηλίκου στον διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι οι διοργανωτές δύνανται να κάνουν χρήση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο στο μέτρο και στον βαθμό που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και κατά την διάρκεια αυτού και δεν θα τηρούν αρχείο των προσωπικών δεδομένων που θα περιέλθουν στη γνώση τους στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Για τη λήψη φωτογραφικού υλικού καθώς και για την δημοσιοποίηση στοιχείων των συμμετεχόντων ή μόνον των μαθητών που θα διακριθούν και θα λάβουν τα βραβεία και τους επαίνους,  θα ζητείται η εκάστοτε απαιτούμενη ρητή συγκατάθεση των γονέων τους ή του ασκούντος την επιμέλειά τους προσώπου, προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας τα στοιχεία του αποκλειστικά και μόνον για τους παραπάνω σκοπούς.

Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμορφούμενος στις περί προστασίας διατάξεις των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, που περιέχονται σε γνώση του, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.), στον οποίον μπορεί να απευθύνεται κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό σε περίπτωση που επιθυμεί είτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του είτε να καταγγείλει τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nvlassiotou@gmail.com καθώς και στα στοιχεία του D.P.O. που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.