Ορκωτοί ελεγκτές στο Δήμο Αμαρουσίου.

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, προχωράμε σε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών του Ομίλου Δήμος Αμαρουσίου


Μια από τις βασικές προεκλογικές της δεσμεύσεις υλοποιεί σε διάστημα μόλις ενός μηνός από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, η Νέα Δημοτική Αρχή της πόλης. Συγκεκριμένα, με εισήγηση του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη και ομόφωνη ψήφιση της πρότασης του από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίστηκε να διενεργηθεί έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος των οικονομικών του Ομίλου Αμαρουσίου ( Δήμος, Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) από ορκωτούς λογιστές. Ο έλεγχος θα αφορά τις χρήσεις των τεσσάρων τελευταίων ετών ( από το 2003 έως το 2006) και θα διενεργηθεί από ελεγκτικές εταιρείες υψηλού κύρους και αξιοπιστίας.

Με αφορμή την ψήφιση της απόφασης αυτής, ο Δήμαρχος της πόλης Γιώργος Πατούλης έκανε την παρακάτω δήλωση:

« Με συνέπεια και ευθύνη ανταποκρινόμαστε σε μια από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις μας. Προχωράμε σε έναν πλήρη και αναλυτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου Δήμος Αμαρουσίου, προκειμένου να διαπιστώσουμε ποια είναι η πραγματική οικονομική του κατάσταση. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταφύγουμε στον έλεγχο αυτό, αφού διαπιστώσαμε ότι οι υποχρεώσεις του Δήμου και των Επιχειρήσεων του ( από δάνεια σε τράπεζες, οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία και προμηθευτές) ξεπερνούν τα 270 εκ.euro. Είναι ένα τεράστιο χρέος που υποθηκεύει το μέλλον της πόλης .
  Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, θα προχωρήσουμε στην υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων και πολιτικών που θα διασφαλίσουν αφενός το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου μας. Και αφετέρου θα μας επιτρέψουν να καταρτίσουμε ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ανάπτυξης για την πόλη και τις γειτονιές της. Και φυσικά, ισχύει στο ακέραιο η δέσμευσή μας ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα τα δημοσιοποιήσουμε σε κάθε σπίτι, σε κάθε πολίτη αυτής της πόλης. Ο δημόσιος απολογισμός και η διαφάνεια αποτελούν βασικές αρχές της νέας δημοτικής πολιτικής που θα εφαρμόσουμε. Γι αυτό θα δώσουμε λογαριασμό σε όλο το Μαρούσι και θα αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που οδήγησαν την πόλη μας στη σημερινή απαράδεκτη οικονομική κατάσταση, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο