Ορισμός νέων Αντιδημάρχων από το Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη

Print Friendly, PDF & Email

Με απόφαση του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γιώργου Πατούλη, ορίστηκαν οι τέσσερις νέοι Αντιδήμαρχοι (Σπύρος Σταθούλης, Νικόλαος Πέππας, Βασίλης Κόκκαλης, Δημήτρης Καμπούκος), στους οποίους  μεταβιβάζονται έως τις 31–08–2014 τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες.
 

Ο Αντιδήμαρχος κος Σπύρος Σταθούλης, ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  αναλαμβάνει:
 • Την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.


 • Την  εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/σης Δημοτικής Περιούσιας και Προμηθειών.


 • Την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/σης Νομικών Προσώπων.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί θεμάτων υπαίθριας διαφήμισης.

 

Ο Αντιδήμαρχος κος Νικόλαος Πέππας, ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αναλαμβάνει:
 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων της Δ/σης Πολεοδομίας και την εποπτεία των συνεργείων αυτοψιών αυθαιρέτων & επικίνδυνων κτισμάτων.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν στον Πολιτισμό.


 • Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών.  


 • Την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Βορέειου Βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις σχολικές βιβλιοθήκες.


 • Την εποπτεία και την ευθύνη της υλοποίησης και λειτουργίας των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της Ολυμπιακής Πινακοθήκης.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό της Δ/σης Δημοτικής Αστυνομίας και των θεμάτων ελεγχόμενης στάθμευσης.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων που αφορούν στη νομιμότητα των προδιαγραφών, της θέσης, της εγκατάστασης κ.τ.λ. των στεγάστρων αφετηριών και στάσεων λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Α. και της Δημοτικής Συγκοιωνίας.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί θεμάτων διαφάνειας, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Κόκκαλης αναλαμβάνει:
 • Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί θεμάτων της Δ/σης Καθαριότητας, καθώς και την ευθύνη για τον Εξωραϊσμό της πόλης.


 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.


 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.τ.λ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.


 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων.


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

 

Ο Αντιδήμαρχος κος Δημήτριος Καμπούκος αναλαμβάνει:
 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων της Δ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών.


 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων της Δ/σης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης και την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.


 • Την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, όπως και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλλινοστούντων ομογενών που έχουν ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του ν. 3852/2010.


 • Επίσης τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από το άρθρο 94Β του ν. 3852/2010 σχετικές με την «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη».


 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο