Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με αίτημα την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του θέματος σχετικά με τη «Διαδικασία Κατάτμησης Πιστώσεων»

Print Friendly, PDF & Email

Πρόεδρος ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης: Ζητούμε εντός της εβδομάδας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών –Αν δεν υπάρξει λύση η αυτοδιοίκηση θα απαντήσει δυναμικά

Η μη επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με τη διαδικασία κατάτμησης πιστώσεων στους δήμους με συνέπεια τη δραματική περικοπή των κονδυλίων τους, έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των δημάρχων.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί από την αρμόδια πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών άμεση συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ υπό τον Πρόεδρό της  Γ. Πατούλη, προκειμένου να βρεθεί μια οριστική λύση στο ζήτημα.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν ομόφωνα να απαντήσουν δυναμικά στην κυβερνητική απόπειρα να περικοπούν δραματικά τα ήδη μειωμένα έσοδα των δήμων.

«Είμαστε υπέρ του διαλόγου και θα επιδιώξουμε να βρούμε από κοινού μια λύση με το υπουργείο Οικονομικών. Η ΚΕΔΕ ήδη με απόφασή της, έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Ωστόσο παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες που έχουν καταβληθεί το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημά μας. Αν δεν εισακουστούμε και αυτή τη φορά η αυτοδιοίκηση θα αντιδράσει δυναμικά», επισήμανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

Να σημειωθεί ότι το σοβαρότατο αυτό θέμα, που έχει αναδείξει με προηγούμενες αποφάσεις του το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, αφορά στην αμφισβήτηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου, για το αν συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι  ειδικές διατάξεις του Ν. 4071/2012, με τις οποίες προβλέπεται ρητά η δυνατότητα εγγραφής στον προϋπολογισμό των Δήμων όμοιων ή ομοειδών δαπανών, σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά ειδικό φορέα ΚΑΕ, εφ’ όσον οι δαπάνες αυτές αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες, και μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016.

Με δεδομένο ότι οι δήμοι αντιμετωπίζουν πλέον τεράστιο θέμα στη λειτουργία τους εξαιτίας της άρνησης των Επιτρόπων να εγκρίνουν εντάλματα που αφορούν σε συμβάσεις που έχουν ανατεθεί σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων της παρ.14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, η ΚΕΔΕ θεωρεί την επίλυση του θέματος υψίστης προτεραιότητας και για το λόγο αυτό αποφάσισε την επιδίωξη, τις αμέσως επόμενες ημέρες, συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο