Ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων

Print Friendly, PDF & Email

Στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.), προχώρησε ο Δήμος Αμαρουσίου έχοντας διασφαλίσει χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον άξονα Προτεραιότητα 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».  

Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου έχει στόχο να καταστεί εφικτή η διασφάλιση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και κατά συνέπεια να συμβάλει στην προώθηση του Χωρικού Σχεδιασμού και στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του Σχεδίου πόλης.

Αντικείμενο  του έργου μέσω της παροχής των κατάλληλων εργαλείων ήταν αποκλειστικά η συλλογή και καταγραφή των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, η οργάνωση, αξιολόγηση και ιεράρχησή τους βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο