Οι επόμενες κινήσεις της Δημοτικής Αρχής Αμαρουσίου μετά την ολοκλήρωση του έργου της διάνοιξης της Οδού Φραγκοκλησσιάς

Print Friendly, PDF & Email

 Μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Φραγκοκλησσιάς (που έγινε ύστερη από την έκδοση δικαστικής απόφασης με την οποία ο Δήμος Αμαρουσίου ως όφειλε συμμορφώθηκε) ο Δήμος Αμαρουσίου αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαχείριση των επιπτώσεων από τη διάνοιξη αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό και πριν δοθεί σε κυκλοφορία ο νέος δρόμος , που ΄χει διαδημοτικό χαρακτήρα, προχωρά: • Στην άμεση εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης, προκειμένου να μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη λειτουργία του νέου δρόμου , ώστε να μην επιβαρυνθεί η περιοχή με νέες υπερτοπικού χαρακτήρα μετακινήσεις.

 • Στη βάση των συμπερασμάτων της μελέτης που θα εκπονηθεί, θα γίνει ουσιαστικός διάλογος με τους κατοίκους της περιοχής , ώστε η εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να γίνει με τέτοιο τρόπο, που δεν θα αλλοιώνει το χαρακτήρα της γειτονιάς.


«Πράσινη Διαδρομή Πεζών και Ποδηλάτου»Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έναρξης των εργασιών ενός από τα σημαντικότερα έργα που έχει γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή, που αφορά τη δημιουργία μιας «Πράσινης Διαδρομής πεζών και ποδηλάτων».

Η «πράσινη διαδρομή» θα διασχίζει τις οδούς Πηγάσου – Σάμου –Φραγκοκλησσιάς και  Ευζώνων.
Οι γενικές αρχές σχεδιασμού του έργου προβλέπουν  : • δημιουργία λωρίδας ποδηλατόδρομου πλάτους 1.50μ κατασκευασμένη από ψυχρή χρωματιστή άσφαλτο με φωτοκαταλυτική τελική επίστρωση.

 • περιορισμό της λωρίδας κίνησης των οχημάτων στα 3.50μ, ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση των οχημάτων, χωρίς  να χάνεται πολύτιμος χώρος για τους πεζούς. Όταν ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης, τότε το συνολικό πλάτος των δυο λωρίδων κίνησης είναι 6,50 μ.

 • τοποθέτηση ψυχρής άσφαλτου  στο οδόστρωμα με  φωτοκαταλυτική τελική επίστρωση.

 • διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και κάλυψη τους με ψυχρά υλικά πλακοστρώσεων, τα οποία μειώνουν την επιφανειακή θερμοκρασία του αέρα και καταπολεμούν το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας. Η επιλογή των υλικών θα γίνει ανάλογα με το ύφος του κάθε δρόμου.

 • αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού από υλικά φιλικά στο περιβάλλον και τοποθετημένο κοντά στα κράσπεδα των πεζοδρομίων, ώστε να μην εμποδίζεται η κίνηση των πεζών.

 • σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης.

 • ενίσχυση αστικού πρασίνου
  Στις εύλογες ανησυχίες των κατοίκων της γειτονιάς του Πολυδρόσου, η σημερινή Διοίκηση απαντά με άμεσες πρωτοβουλίες και με εκτενή κοινωνικό διάλογο, προκειμένου να διαφυλαχθεί η οικιστική φυσιογνωμία μιας από τις πιο όμορφες γειτονιές του Αμαρουσίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο