Οι ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Από το 2008 το ζήτημα της κατασκευής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο 1Ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου έχει μπει στην ατζέντα των διεκδικήσεων της σημερινής Διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου από τον ΟΣΚ, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εκπόνηση της μελέτης και την κατασκευή.

Με μια σειρά από ενέργειες όλα αυτά τα χρόνια, ενέργειες που σε αρκετές περιπτώσεις υπερέβαιναν και τις αρμοδιότητες του Δήμου, έγινε προσπάθεια να προχωρήσει η συγκεκριμένη παρέμβαση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 

  1. Τον Ιούλιο του 2009 η Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Αμαρουσίου, κατ΄ εντολή της Διοίκησης,  εκπόνησε προκαταρκτική μελέτη για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία διαβιβάστηκε στον ΟΣΚ .
  2. Το Νοέμβριο του 2009 ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου υπέβαλε έγγραφο προς το Δήμο Αμαρουσίου και τον ΟΣΚ με θέμα «Προσθήκη κτιρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου – Προτάσεις Σχολικού Συμβουλίου»,  επισημαίνοντας την ανάγκη το νέο κτίριο να περιλαμβάνει και αίθουσα βιβλιοθήκης , αίθουσα Η/Υ , γραφεία εκπαιδευτικών, αποθηκευτικούς χώρους και τουαλέτες
  3. Το Δεκέμβριο του 2009 το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΣΚ για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων – αίθουσας βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου (Απόφαση  566/2009 –84222/10-12-2009)
  4. Το 2010 η Τεχνική Υπηρεσία εκπόνησε νέα προκαταρκτική μελέτη λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαμόρφωσης στο νέο κτίριο αίθουσας βιβλιοθήκης και αίθουσας Η/Υ.

Διαρκείς πιέσεις της Δημοτικής Αρχής προς τον Ο.Σ.Κ..

Στο διάστημα που ακολούθησε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης έθεσε επανειλημμένα το θέμα στις Διοικήσεις του ΟΣΚ και της ΚτΥπ Α.Ε. ( μετά την κατάργηση του ΟΣΚ).  Η δημοσιονομική στενότητα και η αδυναμία να χρηματοδοτηθεί η κατάρτιση των απαραίτητων μελετών και η κατασκευή της αίθουσας στη συνέχεια , είναι η κύρια αιτία της καθυστέρησης που υπάρχει. 

Για το λόγο αυτό η Διοίκηση του Δήμου πήρε την πρωτοβουλία να αναλάβει τη διαδικασία εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών για το έργο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου έχει ήδη εκπονήσει προκαταρκτική μελέτη για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ,  την  οποία υπέβαλε στις  30-3-2016 στο Υπουργείο Παιδείας ,  με αίτημα την  εκπόνηση και έγκριση κτιριολογικού προγράμματος.  

Σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση, το νέο κτίριο προτείνεται να χωροθετηθεί στα βορειοδυτικά του χώρου όπου στεγάζεται το σχολείο (προς την οδό Πλαστήρα) ως προσθήκη σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο. Η αίθουσα θα καταλαμβάνει το ισόγειο του νέου κτίσματος, με βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο, ενώ στον όροφο προβλέπεται αίθουσα βιβλιοθήκης και αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παράλληλα,  στην προσεχή αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου θα καταχωρηθεί εγγραφή και προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, με στόχο την κατάρτιση πλήρους φακέλου που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση του έργου, έτσι ώστε αυτό να κατασκευαστεί το ταχύτερο δυνατό.

Για να προχωρήσει όμως αυτή η διαδικασία, είναι απαραίτητη η έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας του κτιριολογικού προγράμματος . Εφόσον αυτή γίνει, ο Δήμος είναι έτοιμος Να προχωρήσει στην εκπόνηση των μελετών ώστε στη συνέχεια να κατατεθούν αυτές στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία δήλωσε δημόσια ότι θα αναλάβει τη χρηματοδότηση του έργου. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο