Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης στην εκδήλωση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δ. Παπαδημούλη

Print Friendly, PDF & Email

Στην παρουσίαση του «Οδηγού Χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία, για Περιφέρειες, Δήμους, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις», που συνέταξε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δ. Παπαδημούλης, παρέστη σήμερα ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., αφού εξέφρασε την εκτίμησή του στο πρόσωπο του κου Παπαδημούλη, τόνισε κατά τον χαιρετισμό του ότι η παρουσία του στην εκδήλωση « υποδηλώνει τον σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, καθώς και τη βούληση και την αποφασιστικότητά της να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ισότιμο μέλος στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Για μας η παραμονή της Ελλάδος στην Ευρώπη δεν αποτελεί απλά ένα ιδεολόγημα, αλλά μια ρεαλιστική επιλογή που μπορεί να διασφαλίσει ασφάλεια και σταθερότητα για την Πατρίδα και την κοινωνία μας, σε ένα γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που διακρίνεται από ανασφάλεια και έλλειψη σταθερότητας.

Για να έχει ουσιαστικό νόημα και αξία ο οδηγός χρηματοδότησης των έργων και των δράσεών από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, για να μπορέσει η χώρα μας να αξιοποιήσει τα χρήματα τόσο του ΕΣΠΑ όσο και του Αναπτυξιακού Πακέτου Γιουνκέρ, πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρώπη».

Για τον Οδηγό εξέφρασε την άποψη ότι «αποτελεί μια χρήσιμη πηγή πληροφόρησης των Δήμων και των συλλογικών οργάνων τους, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων και των δράσεών τους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Η ΚΕΔΕ για να συμβάλλει στη διάχυση της υπάρχουσας πληροφόρησης στους Δήμους δημιούργησε στο localit.gr ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «Το νέο ΕΣΠΑ και οι Δήμοι». Στο αφιέρωμα αυτό εντάσσονται όλες οι πληροφορίες και τα θέματα που απασχολούν ή θα απασχολήσουν τους Δήμους σχετικά με το ΕΣΠΑ».

Επισήμανε όμως ότι από την εμπειρία της ΚΕΔΕ στην Προγραμματική Περίοδο 2007–2013 η πληροφόρηση δεν αρκεί. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές προϋποθέσεις για να μπορεί η πληροφόρηση που παρέχεται στους Δήμους να αξιοποιηθεί. Χρειάζεται ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης των Δήμων που θα τους βοηθήσει να οργανώσουν ένα Γραφείο Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων, με τον αναγκαίο εξοπλισμό και μια ομάδα ικανών και έμπειρων στελεχών που θα αναλάβει :

  • να κωδικοποιεί και να αξιολογεί την πληροφόρηση .
  • να εκτιμά τη χρησιμότητά της για το Δήμο και το βαθμό στον οποίο τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και οι δράσεις θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, και όχι μόνο των στόχων του Ευρωπαϊκού Ταμείου,
  • να ετοιμάζει τα αναγκαία τεχνικά δελτία που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις προς τους αρμόδιους φορείς,
  • να ενημερώνει και να υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που θα αναλάβουν την εφαρμογή των έργων και των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν,
  • να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα αποτελέσματα για τον Δήμο, για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις της περιοχής, από την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων.

Ειδικά για τους 80 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, θα χρειαστεί το Πρόγραμμα Υποστήριξης να περιέχει ένα Ειδικό Πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τη στοιχειώδη στελέχωσή τους με προσωπικό και την τηλε–υποστήριξή τους.  Η ΚΕΔΕ και οι ΠΕΔ θα μπορούσαν να αναλάβουν, με τη βοήθεια των επιστημονικών οργάνων τους (της ΕΕΤΑΑ, της ΠΕΤΑ και του ΙΤΑ) τη διοίκηση της εφαρμογής ενός τέτοιου Προγράμματος Υποστήριξης, εφόσον διασφαλιστεί η χρηματοδότησή του, π.χ. από τα κονδύλια της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Ως ΚΕΔΕ, έχουμε ήδη προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών ένα «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων», προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014–2020, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :

  • την οργάνωση των υπηρεσιών τους, με τη χρήση και των ΤΠΕ,
  • την ενημέρωση των αιρετών,
  • τη δικτύωση των διευθυντικών στελεχών των Δήμων,
  • τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους και
  • ένα κεντρικό Help desk για τη συνεχή συμβουλευτική υποστήριξή τους.

 

Σχετικά αρχείαΣτιγμιότυπο από την συμμετοχή του Πρόεδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη στην εκδήλωση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δ. Παπαδημούλη (1)


Στιγμιότυπο από την συμμετοχή του Πρόεδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη στην εκδήλωση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Δ. Παπαδημούλη (2)

Μετάβαση στο περιεχόμενο