Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα – Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Η ΚΕΔΕ διατυπώνει συγκεκριμένες διαφωνίες για το Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» – Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από ένα Ολοκληρωμένο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

 

Στην αναγκαιότητα να εκπονηθεί ένα Ολοκληρωμένο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αυτοδιοίκησης και των πολιτών, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ σήμερα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα που οργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Ο Γ. Πατούλης, αφού επισήμανε ότι ο κύκλος ενημερωτικών ημερίδων που πραγματοποιείται έχει μια χρησιμότητα ενόψει της κατάρτισης των συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, υπογράμμισε ότι το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Κλεισθένης χρειάζεται να τροποποιηθεί σε πολλά σημεία. 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και το πρόσφατο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ εξέφρασαν τη διαφωνία τους σχετικά με το εκλογικό σύστημα του «Κλεισθένη», διότι κατά τη γνώμη μας δεν διασφαλίζει τη συγκρότηση της αναγκαίας πλειοψηφίας που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα του Δημάρχου, εφόσον αυτός εκλεγεί στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Εκτιμούμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν αναλάβουν οι νέες δημοτικές αρχές, η Κυβέρνηση –όποια έχει τότε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας– θα χρειαστεί να τροποποιήσει και να συμπληρώσει το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να δώσει τη δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να συγκροτήσουν προγραμματική πλειοψηφία ή/και να ενισχύσει τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών οργάνων των Δήμων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γ. Πατούλης.

 

Βασικοί άξονες διαφωνίας για το Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε στο βασικούς άξονες διαφωνίας της αυτοδιοίκησης απέναντι στο Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι σημειώνοντας τα εξής:

 

  • Το εκλογικό σύστημα που προβλέπει το Πρόγραμμα Κλεισθένης θα δημιουργήσει ακυβερνησία
  • Δεν προωθεί καμία σημαντική αλλαγή στο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, στη λειτουργία του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Νομοθετεί αναιτιολόγητα τη συρρίκνωση της θητείας των αιρετών από τα πέντε, στα τέσσερα χρόνια.
  • Επιχειρεί να επαναφέρει από το «παράθυρο» τις Κοινότητες
  • Παραπέμπει γενικώς στο μέλλον και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο Κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και προώθησης της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

 

Επιπλέον ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε και σε ζητήματα που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι δήμοι το επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης για τις αλλαγές στη διοίκηση των Δήμων, όπως και για την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 1ης Ιανουαρίου 2019, με την οποία η ΚΕΔΕ έχει διατυπώσει τη διαφωνία της.

 

Αντίστοιχη διαφωνία έχει διατυπωθεί και για το μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή στο επίπεδο του Νομού, ο οποίος έχει πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα, που καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγματος.
 

Ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε και σε μια σειρά από ρυθμίσεις του «Κλεισθένη» για τις οποίες η ΚΕΔΕ έχει εκφράσει τη θετική γνώμη της. Ως ενδεικτικά παραδείγματα ανέφερε τη παροχή δυνατότητας συγκρότησης Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας, τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης των Δήμων με την ΜΟΔ και την ΕΕΤΑΑ, την Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής της Ακίνητης Περιουσίας, τη σύσταση Επιτροπής ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα σε δημοτικές εκτάσεις και τη συγκρότηση διυπουργικών Επιτροπών με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ για τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης, των Περιφερειών και των Δήμων.

 

Σχετικά αρχείαΟ Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα – Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»


Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα – Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»_2


Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα – Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»_3

Μετάβαση στο περιεχόμενο