Ο Οργανισμός Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου αναζητά υποψήφιους για εργασία στο εξωτερικό

Print Friendly, PDF & Email


 
Ο Οργανισμός Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο SeniorForce, το οποίο έχει ως σκοπό την προώθηση της απασχόλησης εν δυνάμει εργαζομένων, οι οποίοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50+ και επιθυμούν να εργασθούν σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και πιο συγκεκριμένα στις: Δανία, Φιλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία και Πολωνία.

Σκοπός του έργου το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση «Εργασία Κοινωνική Απασχόληση και Ίσες Ευκαιρίες» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η δημιουργία ενός δικτύου το οποίο θα αποτελείται από στελέχη με γνώση για τις ευκαιρίες και τις απειλές στον τομέα της απασχόλησης, καθώς και από υποψήφιους οι οποίοι θα αναζητούν εργασία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελικός στόχος του έργου είναι η μετάβαση ενδιαφερομένων σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με σκοπό να αναζητήσουν εργασία σε αυτές. Στις 24-25/09/2008 ο Οργανισμός Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου διοργάνωσε διήμερη εκπαιδευτική συνάντηση στο Δημαρχείο Αμαρουσίου στην οποία παρευρέθηκαν Σύμβουλοι Εργασίας από τη Δανία και ενημερώθηκαν για τις υπάρχουσες συνθήκες εργασίας και τα κριτήρια ευρέσεως εργασίας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις ανθρώπων που δήλωσαν την επιθυμία να εργασθούν άμεσα σε μια από τις προαναφερθείσες χώρες.

Όσοι βρίσκονται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, μιλούν την αγγλική και διατίθενται να ταξιδέψουν σε μια από τις προαναφερθείσες χώρες, για να εργασθούν για τουλάχιστον 3 μήνες, μπορούν να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8760212, 210 8760151, 210 8760341.

Μετάβαση στο περιεχόμενο