Ο ΙΣΑ ζητά την αποδοχή των παραπεμπτικών που έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠΥΥ

Print Friendly, PDF & Email

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της από 10.10.2017 Ανακοίνωσής μας προς ενημέρωση των συναδέλφων ιατρών – μελών μας, αναφορικά με την εγγραφή των ιατρών στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠΥΥ, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε το γεγονός ότι έχει ανακύψει πρόβλημα στην εκτέλεση των παραπεμπτικών από τους εργαστηριακούς ιατρούς, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης των παραπεμπτικών που έχουν στο μεταξύ εκτελεστεί από τους τελευταίους, λόγω μη εγγραφής του συνταγογραφούντος ιατρού.

Επειδή οι συνάδελφοι που ανήκουν στις εργαστηριακές ειδικότητες, δεν όφειλαν να γνωρίζουν την υποχρεωτικότητα της εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠΥΥ των ιατρών που συνταγογραφούν τα σχετικά παραπεμπτικά, με αποτέλεσμα να καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν, δια της παρούσης ζητούμε αφενός να γίνονται αποδεκτά τα παραπεμπτικά των ιατρών που δεν έχουν ακόμα προλάβει να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΕΟΠΥΥ, δίνοντας τους την δυνατότητα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να ολοκληρώσουν την διαδικασία της εγγραφής τους και αφετέρου να γίνουν αποδεκτά ώστε να υπάρξει η δυνατότητα αποζημίωσης των παραπεμπτικών που έχουν ήδη εκτελεσθεί από τους εργαστηριακούς ιατρούς.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο