Ο Δήμος Αμαρουσίου τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο για την προστασία τόσο της Δημόσιας Υγείας των πολιτών όσο και των αδέσποτων ζώων και διαθέτει ανεπτυγμένο αίσθημα φιλοζωίας

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν σε ατύχημα συμπολίτη μας με αδέσποτο ζώο, και στην κατάθεση αγωγής σε βάρος του Δήμου Αμαρουσίου ζητώντας χρηματική αποζημίωση, η Διοίκηση του Δήμου επισημαίνει τα εξής:

 • Το εν λόγω ατυχές περιστατικό σημειώθηκε το 2006 με ημερομηνία εκδίκασης εντός του Δεκεμβρίου 2013. 
 
• Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε επί προηγούμενης Διοίκησης και Δημαρχίας του Δήμου Αμαρουσίου, και οιαδήποτε συσχέτιση με τον νυν Δήμαρχο Γιώργο Πατούλη, είναι άστοχη και παραπλανητική.


Ο Δήμος Αμαρουσίου υπό τη σημερινή Διοίκηση του Γιώργου Πατούλη, τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο για την προστασία τόσο της Δημόσιας Υγείας των πολιτών όσο και των αδέσποτων ζώων και διαθέτει ανεπτυγμένο αίσθημα φιλοζωίας.


Όσον αφορά τα αδέσποτα ζώα εφαρμόζεται από τον Δήμο Αμαρουσίου πρόγραμμα φροντίδας σύμφωνα με όσα προβλέπει η ελληνική Νομοθεσία. Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει σύμβαση με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία επί σειρά ετών, ελέγχεται από τους αρμόδιους φορείς και πιστοποιείται για την καλή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο της σύμβασης γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες όπως ορίζονται από τον Νόμο (περισυλλογή, στείρωση, εμβολιασμοί – και αντιλυσσικό εμβόλιο, ηλεκτρονική σήμανση, θεραπείες εφόσον απαιτούνται και επανατοποθέτηση στο φυσικό περιβάλλον).


Κατά μέσο όρο ετησίως στον Δήμο Αμαρουσίου περισυλλέγονται περί τα 60 – 70 αδέσποτα ζώα.


Αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων σύμφωνα με το άρθρ. 3 περιπτ. 20 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ Β’ 2140/15.10.2008), είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.


Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και τηρουμένων των προβλεπομένων στο ν. 3170/2003 (ήδη ν. 4039/2012) η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ακολουθεί την εξής διαδικασία:


• Αποδοχή αιτημάτων – καταγγελιών πολιτών για κυκλοφορία αδέσποτων ζώων.
• Αξιολόγηση από τον αρμόδιο Επόπτη Δημόσιας Υγείας του Δήμου των εν λόγω αιτημάτων – καταγγελιών.
• Σε περίπτωση που δεν απαιτείται παρέμβαση, ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας επικοινωνεί με τον πολίτη και του παρέχει τις απαραίτητες εξηγήσεις – οδηγίες.
• Εάν ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας κρίνει ότι απαιτείται παρέμβαση, επικοινωνεί τηλεφωνικά ή εγγράφως με τη Φιλοζωική Εταιρεία, παρέχοντας πληροφορίες για τον τόπο και τα χαρακτηριστικά του ζώου και εν συνεχεία λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

Εκπρόσωπος της Φιλοζωικής Εταιρείας μεταβαίνει στον υποδειχθέντα τόπο και προσπαθεί να εντοπίσει το αδέσποτο, συχνά σε συνεργασία με τους δημότες.
 Μετά τη περισυλλογή του, το αδέσποτο οδηγείται στο Κτηνιατρικό Κέντρο της Φιλοζωικής Εταιρείας, όπου πραγματοποιούνται τα προβλεπόμενα στο νόμο (εξετάσεις, στείρωση, εμβολιασμός κ.λπ.). Στη συνέχεια και αφού φιλοξενηθεί εκεί για ορισμένο διάστημα επανατοποθετείται στο φυσικό του περιβάλλον. Σε ιδιαίτερες και έκτακτες περιπτώσεις (τραυματισμών, επικίνδυνης συμπεριφοράς), για τον τρόπο αντιμετώπισης του ζώου αποφασίζει πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον υγιεινολόγο /υπεύθυνο προγράμματος κάθε Δήμου, ένα Κτηνίατρο, δύο μέλη Φιλοζωικών Σωματείων και εκπρόσωπο του Κυνηγετικού Συλλόγου. Για κάθε ζώο που αναλαμβάνει η Φιλοζωική Εταιρεία με την προαναφερθείσα διαδικασία ανοίγεται καρτέλα με τα χαρακτηριστικά του (φωτογραφία, ιστορικό εξετάσεων κ.λπ.). Επίσης, με την παραλαβή του ζώου από τον τόπο περισυλλογής συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο, μαζί με την καρτέλα, παραδίδεται στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής μετά την επανένταξη του ζώου.


Προστατεύουμε τα κατοικίδια μας, λειτουργούμε με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον
Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην προστασία των ζώων αλλά και στην προστασία και στην αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια Υγεία, ο Δήμος Αμαρουσίου καλεί τους συμπολίτες ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των οδηγιών των συναρμοδίων φορέων (ν. 4039/2012 ).

Επ’ αφορμής των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων ο Δήμος Αμαρουσίου υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων τις υποχρεώσεις τους:


• Σήμανση του ζώου (microchip).
• Αντιλυσσικό εμβολιασμό του ζώου.
• Τήρηση βιβλιαρίου υγείας ζώου.
• Διατήρηση των δημόσιων και εν γένει των κοινόχρηστων χώρων καθαρών με την άμεση απομάκρυνση των περιττωμάτων των κατοικιδίων στον καθημερινό περίπατό τους.
• Σεβασμό των κανόνων καλής γειτνίασης και κοινής ησυχίας.

Η προστασία των ζώων και η διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος δεν είναι μόνο υπόθεση του Δήμου. Είναι υπόθεση όλων μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο