Ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαρουσίου και το Ε.Β.Ε.Α συμμετέχει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (Open Malls)

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαρουσίου και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα Καινοτομία» 2014 – 2020. Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση των ενδιαφερομένων στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Βασ. Σοφίας 9, Μαρούσι).

Στόχος της παραπάνω πρότασης αποτελεί η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στον Δήμο μέσω της αναβάθμισης της λειτουργικότητας και της αισθητικής καθώς και η οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας με την υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και ειδικότερα στην κατηγορία ενεργειών «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» δύναται να συμμετέχουν επιχειρήσεις για την εκτέλεση των ακόλουθων παρεμβάσεων ή συνδυασμών αυτών:

•προμήθεια και εγκατάσταση διαφώτιστων στεγάστρων,

•ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των (π.χ. πέτρα, μάρμαρο) εξωτερικών όψεων,

•προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών,

•προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών (π.χ. μεταλλικές, ξύλινες, ομοιόμορφη γραφή),

•προμήθεια και εγκατάσταση κάθετων κήπων – ανθοστηλών και σύνδεση με σύστημα άρδευσης,

•εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων,

•προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων,

•προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφων διαχωριστικών, σκιάστρων, ομπρελών τεντών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που έχουν μισθώσει οι επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή στην πρόταση δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα επωφεληθούν από τις έμμεσες ενέργειες που στοχεύουν στην αναβάθμιση της εμπορικής περιοχής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο