Ο Δήμος Αμαρουσίου κοντά στα ΑμεΑ και στα άτομα με προβλήματα κινητικότητας με έργα 2 εκατ. ευρώ για βελτίωση της προσβασιμότητας στο κέντρο της πόλης

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: «Ζητούμε από την Περιφέρεια την άμεση χρηματοδότηση των έργων για να κάνουμε ευκολότερη την καθημερινότητα των συμπολιτών μας ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων στην πόλη μας»

Ο Δήμος Αμαρουσίου με ευαισθησία απέναντι στα άτομα με κινητικά προβλήματα και εν γένει σε όλα τα εμποδιζόμενα άτομα, αλλά και με σεβασμό ως προς το δικαίωμά τους για ισότιμη μεταχείριση και κανονικότητα στην καθημερινότητά τους, έχει καταρτίσει μελέτη για

τη διαμόρφωση πεζοδρομίων εντός της πόλης με στόχο τη βελτίωση της διέλευσης των πολιτών. Τη μελέτη προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ έχει ήδη προωθήσει για άμεση χρηματοδότητη

Η μελέτη που έχει καταρτίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου περιλαμβάνει εργασίες για συντήρηση (επισκευή, ανακατασκευή) πεζοδρομίων, καθώς και αφαίρεση κορμών κομμένων δένδρων (και των ριζών τους) σε διάφορα σημεία του Δήμου Αμαρουσίου. Στο πλαίσιο της συντήρησης – ανακατασκευής των πεζοδρομίων θα αποκατασταθούν καταστραμμένα κρασπεδόρειθρα και θα διαμορφωθούν δίοδοι πρόσβασης ΑμεΑ.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να υλοποιηθεί μία πραγματική κατάσταση πεζοδρομίων μέσω των οποίων θα μπορούν τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, τις περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και κάθε άλλο κομβικό σημείο με άνεση και ασφάλεια. Επίσης, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, θα ληφθούν τα μέτρα που χρειάζονται για την εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων (λάθος τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, παράνομες διαφημιστικές πινακίδες κλπ.) με στόχο το δομημένο περιβάλλον να γίνει φιλικό, προσεγγίσιμο και ασφαλές για όλες τις κατηγορίες χρηστών.

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε και η οποία περιελάμβανε διαδοχικές επισκέψεις στον χώρο της πόλης, εκτεταμένη παρατήρηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και μελέτη των ισχυόντων κανονισμών. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.950.000,00 ευρώ και ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 12 μήνες.

Με αφορμή τη μελέτη του Δήμου για έργα βελτίωσης προσβασιμότητας στο Μαρούσι, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, δήλωσε: «Η προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση του αστικού περιβάλλοντος που επιτρέπει την αυτόνομη διακίνηση και τη χρήση των διατιθέμενων υποδομών, υπηρεσιών, ισότιμα από κάθε πολίτη, με άνεση και ασφάλεια. Με αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας θέλουμε να δώσουμε λύση στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στις μετακινήσεις τους στο κέντρο της πόλης και να την κάνουμε πιο φιλική και ασφαλή για όλους. Καλούμε την Περιφέρεια να επιδείξει τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία, και άμεσα να προχωρήσει στη χρηματοδότηση του παραπάνω έργου».

Μετάβαση στο περιεχόμενο