Ο Δήμος Αμαρουσίου έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων, πρωτοστατώντας στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία των πολιτών

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 138KB|


|donwload file .jpg 184KB|


 


Γιώργος Πατούλης: «Η  υγεία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των πολιτικών μας»

Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ενέταξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Δήμο Αμαρουσίου. Με τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γεώργιου Πατούλη, ο   Δήμος αποχτά πλέον κεντρικό ρόλο  στο  στρατηγικό σχεδιασμό, για την ανάπτυξη δομών που διασφαλίζουν υγεία για όλους.

Η ένταξη του Δήμου Αμαρουσίου στο φορέα  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επικυρώθηκε από το Διευθυντή Αστικής Υγείας και Μη Μεταδιδόμενων Νοσημάτων του Π. Ο. Υ. Ευρώπης, ʼγη Τσουρό, ο οποίος επισκέφθηκε το Δημαρχείο Αμαρουσίου και  συνυπέγραψε  το σχετικό κείμενο με  το Δήμαρχο  Αμαρουσίου και πρόεδρο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας  Γιώργο Πατούλη.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Μαρούσι ανήκει πλέον στο σκληρό πυρήνα μιας μικρής ομάδας 80 πόλεων, από την Ευρώπη και την πρώην ΕΣΣΔ, που δεσμεύονται και αναλαμβάνουν πολιτικές υγείας. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα μέλη του   Δικτύου από την χώρα μας  είναι  η Αθήνα και το Μαρούσι.

«Στόχος μας είναι να παρεμβαίνουμε στην καθημερινότητα προς όφελος των πολιτών, βασιζόμενοι σε διεθνή στάνταρ, τα  οποία αφορούν το περιβάλλον, τη Δημόσια υγεία και την ατομική υγιεινή», τόνισε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ.  Πατούλης  και επισήμανε ότι οι έγκριτες επιστημονικές απόψεις για την βελτίωση της υγείας των πολιτών  θα επιβάλλονται μέσω των φορέων που διαχειρίζονται τις τύχες των πολιτών.

Το Δίκτυο των Υγιών πόλεων ,όπως εξήγησε ο  κ Τσουρός, ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν από μερικά χρόνια και  έχει σκοπό να κάνει προγραμματισμό προαγωγής υγείας μέσα στις πόλεις.

Ο Π. Ο. Υ., μέσω της συσσωρευμένης εμπειρίας του, προτείνει στις πόλεις αυτές μέτρα, προγράμματα και πολιτικές με σκοπό η υγεία ν’ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των πολιτικών που αναλαμβάνει ο Δήμος, είτε αυτές αφορούν την πολεοδομία, είτε το περιβάλλον, είτε τις μεταφορές, είτε την εκπαίδευση.

Οι πόλεις που ανήκουν στο Δίκτυο, έχουν καθήκον να μεταδώσουν την τεχνογνωσία που τους παρέχεται από τον Π.Ο.Υ., στα Εθνικά Δίκτυα Δήμων Υγείας των χωρών τους.

Στην Ελλάδα τα θεσμοθετημένα δίκτυα υγείας, σύμφωνα και με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, είναι το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ.
           


Μετάβαση στο περιεχόμενο