Ο Δήμος Αμαρουσίου δεν χαρίζει πρόστιμα σε κανέναν.

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή το περιεχόμενο ανάρτησης, που αφορά την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά απόφασης που ακυρώνει επιβολή προστίμων σε διαφημιστική εταιρεία, έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:  1. Όπως από τις εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας προκύπτει με σαφήνεια, τα πρόστιμα αυτά επιβλήθηκαν σε βάρος συγκεκριμένης διαφημιστικής εταιρείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το έτος 1999. Δεν αφορά δηλαδή απόφαση της σημερινής Διοίκησης.

  2. Βάσει της απόφασης αυτής, έγινε στη συνέχεια η εγγραφή στους χρηματικούς καταλόγους. Όμως, λόγω σφάλματος στη διαδικασία δημοσίευσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου το έτος 1999 (θα έπρεπε το αποδεικτικό δημοσίευσης να φέρει υπογραφές δύο μαρτύρων) το Δικαστήριο ακύρωσε τις σχετικές εγγραφές στους χρηματικούς καταλόγους, αφού έκρινε και με τις αντίστοιχες αποφάσεις του ότι η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου που επέβαλε το εν λόγω τέλος διαφήμισης, ήταν ανυπόστατη. Ως εκ τούτου και η εγγραφή στο χρηματικό κατάλογο ήταν μη νόμιμη και επομένως, ακυρωτέα. Για το λόγο αυτόν, έγιναν δεκτές από το Δικαστήριο οι σχετικές προσφυγές της διαφημιστικής εταιρείας. Όπως αντιλαμβάνεται λοιπόν ο κάθε καλοπροαίρετος, για την άκυρη εγγραφή ευθύνεται η προηγούμενη Διοίκηση.

  3. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή Διοίκηση και παρά τη δυσμενή δικαστική εξέλιξη, θα αναζητήσει τον έγκυρο νομικά τρόπο ώστε να προχωρήσει στην ορθή επανεπιβολή του τέλους, με σκοπό προφανώς αυτό να εισπραχθεί και να μην ακυρωθεί εκ νέου από κάποιο Δικαστήριο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο