Ο Δήμος Αμαρουσίου αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Print Friendly, PDF & Email

Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δια Βίου Μάθηση 2007 – Leonardo da Vinci’Ο Δήμος Αμαρουσίου δίνει ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Στα πλαίσια αυτά αποφάσισε να συμμετάσχει σε ένα εταιρικό σχήμα ( μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνολογίας) το οποίο υπέβαλλε πρόταση για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  ‘Δια Βίου Μάθηση 2007-2013’ (άξονας προτεραιότητας 3: «Καινοτόμο περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης» του προγράμματος Leonardo da Vinci). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 367.000euro και φορέας υποβολής είναι η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε..


Ποιοι συμμετέχουν στο έργο
Στο έργο συμμετέχουν έξι διακρατικοί εταίροι από την Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία, Πολωνία και Πορτογαλία και αφορά στην υλοποίηση σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας (multilateral project on transfer of innovation) του έργου «Talent, Information Society and Management -Talisman» που ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 2006.


Το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας για την εφαρμογή διαδικασιών Talent Management στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στόχος του έργου είναι η προσαρμογή του καινοτόμου υλικού ηλεκτρονικής μάθησης σε θέματα Talent Management στις πέντε συμμετέχουσες χώρες, καθώς επίσης και η επέκταση του στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,.
Μακροπρόθεσμα το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην απόκτηση των αναγκαίων ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τους υπεύθυνους ανθρωπίνων πόρων για την εφαρμογή διαδικασιών Talent Management.
Απώτερος στόχος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών και η βελτίωση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Το Εταιρικό Σχήμα

 

Εταίρος


Χώρα

Δήμος Αμαρουσίου – Δημοτική Επιχείρηση Τεχνολογίας (Ανάδοχος Εταίρος)

Ελλάδα

Asset Τεχνολογική (Συντονιστής Εταίρος)

Ελλάδα

International Business and Consultations

Βουλγαρία

Fundacion Maimona

Ισπανία

CΤ Centre

Πολωνία

ADRAL – Regional Development Agency of Alentejo

Πορτογαλία


 

Γενικά Στοιχεία Έργου

 

1. Τίτλος ΈργουTalent, Information Society and Management II -Talisman II
2.  ΠρόγραμμαΠρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
3.  Τομεακό ΠρόγραμμαLeonardo da Vinci
4.  Είδος ΔράσηςΠολυμερή Σχέδια για τη Μεταφορά Καινοτομίας
(Multilateral Projects: Transfer of Innovation)
5.  ‘Aξονας Προτεραιότητας3: Innovative e-learning content
6. Προϋπολογισμός Έργου366.897 euro
7.  Μέγιστη χρηματοδότηση75%
8.  Διάρκεια έργου2 έτη, 1/10/2007 – 31/9/2009
9. Υποβολή Πρότασης30/3/2007
10. Φορέας Υποβολής ΠρότασηςΕπαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο