Νέα πιστοποίηση απονεμήθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την επιτυχή συμμετοχή του στην 6η Φάση του προγράμματος 2014-2018 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει με καινοτόμα προγράμματα στην καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής των πολιτών, στην ευημερία και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μας

 

Το πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής στη 6η Φάση του προγράμματος 2014-2018 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων  απονεμήθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη δέσμευση και τη συνεισφορά του, ως προς τους στόχους, τη μεθοδολογία και τις αρχές του Π.Ο.Υ. και της Ατζέντας «ΥΓΕΙΑ 2020».

Στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η πρόληψη και προαγωγή της υγείας, η μείωση των ανισοτήτων στην υγεία και η βελτίωση της πρωτοβουλίας και της συμμετοχικής διακυβέρνησης για την υγεία.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης με την ευκαιρία αυτή δήλωσε:
«Η αξιολόγηση και πιστοποίησή μας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  αποτελεί τιμή για το Δήμο μας, έμπρακτη απόδειξη του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναγνώριση των προσπαθειών μας στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.       

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει με καινοτόμα προγράμματα στην καλύτερη υγεία των πολιτών, στην ευημερία και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μας.»     

Μια καινούργια φάση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

αναμένεται να ξεκινήσει για το Δήμο Αμαρουσίου.

Για την επαναπιστοποίηση και την ένταξή του στην 7η φάση του προγράμματος 2019-2024, οι αρμόδιες υπηρεσίες το παρόν χρονικό διάστημα προχωρούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Στόχος του προγράμματος 2019 -2024 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την περαιτέρω εξασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των κατοίκων, που μπορούν να οδηγήσουν στην αστική ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο