Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών λαμβάνει ο Δήμος Αμαρουσίου.

Print Friendly, PDF & Email

Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες οικοπέδων να προχωρήσουν άμεσα στον έγκαιρο καθαρισμό τους, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Δήμος Αμαρουσίου, αν και το καλοκαίρι δεν έχει μπει ακόμη, προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει κάθε πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει ο Δήμος Αμαρουσίου και το νεοσυσταθέν Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ,για την αποφυγή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών στην πόλη μας, ο Δήμαρχος Γιώργος Πατούλης καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα και απορρίμματα.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωσή τους αυτή απορρέει από την υπ’ αριθμόν 4 Πυροσβεστική Διάταξη περί «Μέτρων πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές» (ΦΕΚ 724 τ.Β΄/1987), σύμφωνα με την οποία «οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ΄ αυτές και μέχρι απόστασης εκατό μέτρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ΄ αυτά, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς».

Η υποχρέωση αυτή είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου που είναι από την 1η Μαΐου ως την 31η Οκτωβρίου 2009.

Ήδη το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμαρουσίου και ο προϊστάμενός του κ. Επ. Κατσιγιάννης, έχει αποστείλει επιστολές σε 750 ιδιοκτήτες οικοπέδων, τους οποίους καλεί να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους, είτε με ίδια μέσα είτε αναθέτοντας τις σχετικές εργασίες στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου.

Όσοι επιλέξουν ο καθαρισμός να γίνει από το Δήμο, θα πρέπει ως τις 20 Μαΐου να έχουν υποβάλλει αίτηση στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα) με όλα τα απαραίτητα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση του προς καθαρισμό οικοπέδου, εμβαδόν οικοπέδου, Α.Φ.Μ. και τηλέφωνο επικοινωνίας, με τη σχετική επιβάρυνση να κυμαίνεται ως εξής:
• Για χώρους ως 500 τ.μ., δαπάνη καθαρισμού 120 ευρώ
• Για χώρους από 500-1000 τ.μ., δαπάνη καθαρισμού 160 ευρώ
• Για χώρους άνω των 1000 τ.μ., δαπάνη καθαρισμού 140 ευρώ ανά στρέμμα.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες έχουν προσέλθει στις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου για να κάνουν αίτηση για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους.
Επισημαίνεται ότι οι παραβάτες της διάταξης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο