Μέτρα για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου από το Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων της τρίτης ηλικίας στα εκλογικά κέντρα με οχήματα του Δήμου. Τοποθέτηση Ειδικών Περιπτέρων Ενημέρωσης σε όλα τα εκλογικά συγκροτήματα του Δήμου Αμαρουσίου.


Πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων στην απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαίωμα στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007, αναλαμβάνει ο Δήμος Αμαρουσίου μετά από εισήγηση του Δημάρχου κ . Γιώργου Πατούλη.


Η πρωτοβουλία αυτή αφορά την ενημέρωση των πολιτών για το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν αλλά και την υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ατόμων της τρίτης ηλικίας στη διευκόλυνση της μετακίνησής τους προς τα εκλογικά τμήματα.


Τα μέτρα αυτά, που σημειωτέον λαμβάνει για πρώτη φορά ο Δήμος Αμαρουσίου είναι:  • Η τοποθέτηση σε όλα τα εκλογικά συγκροτήματα του Δήμου Αμαρουσίου Ειδικών Περιπτέρων Ενημέρωσης ( info kiosk ). Τα περίπτερα αυτά θα στελεχώσουν υπάλληλοι του Δήμου Αμαρουσίου οι οποίοι θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους εκλογείς για το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

  • Ο Δήμος Αμαρουσίου θα μεριμνήσει για τη μεταφορά πολιτών με κινητικές δυσκολίες (άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα της τρίτης ηλικίας) στα εκλογικά κέντρα που ψηφίζουν. Η μετακίνησή τους θα γίνει με οχήματα του Δήμου Αμαρουσίου. Οι έχοντες ανάγκη να μετακινηθούν με οχήματα του Δήμου μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210.8760302 και 210.8760303.

Το Ειδικό Σώμα Βοήθειας του Δήμου καθώς και η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας στους δημότες ψηφοφόρους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο