Μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού χάρτη

Print Friendly, PDF & Email

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 4843/18-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΑΛΟΡ1Κ-ΨΣΘ) εγγράφου της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 3216/23-04-2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΟ6ΑΟΠΙΚ-ΓΨΚ) για την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, ενημερώνουμε τους πολίτες και ιδιοκτήτες ακινήτων εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αμαρουσίου ότι η νέα καταληκτική προθεσμία ορίζεται η 30η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή, τόσο για τους κατοίκους εντός Ελλάδας όσο και για τους μόνιμους κατοίκους ή διαμένοντες στο εξωτερικό.

Οι δασικοί χάρτες βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) όπου είναι διαθέσιμες και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αντιρρήσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο