Με τεχνική αρτιότητα εκτελέστηκαν οι εργασίες αδιαβροχοποίησης των πεζοδρόμων στο κέντρο του Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Αναφορικά με την ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στον Δήμο Αμαρουσίου Λευτέρη Μαγιάκη, για τις εργασίες προστασίας &  επίστρωσης πεζοδρόμων στην περιοχή του Κέντρου Αμαρουσίου, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου έχει να επισημάνει τα εξής:
Η επιλογή της εταιρίας «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ» έγινε βάσει δημοπράτησης που διενέργησαν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες τηρουμένων όλων των νόμιμων διαδικασιών.

Οι εργασίες αδιαβροχοποίησης των πλακιδίων και αρμών των πεζοδρομίων στην περιοχή του κέντρου πραγματοποιήθηκαν βάσει των όρων της υπ’ αριθμ. 25/2014 μελέτης.

Κατά την υλοποίηση των εργασιών ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:

Πριν την εφαρμογή του υλικού αδιαβροχοποίησης, έγινε επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των πλακιδίων με ειδικό υλικό καθαρισμού και καλό πλύσιμο της τελικής επιφάνειας. Κατά των καθαρισμό των πλακιδίων διαπιστώθηκε ότι εκτός των άλλων, υπήρχαν και λιπαροί και άλλοι σκληροί λεκέδες, οι οποίοι λόγω της πορώδους υφής του υλικού των πλακιδίων και του μεγάλου χρονικού διαστήματος παραμονής τους σε αυτά, είχαν εμποτιστεί στο πλακίδιο με αποτέλεσμα την αδυναμία απομάκρυνσής τους παρά τις επίμονες προσπάθειες.

Στη συνέχεια έγινε εφαρμογή υλικού αδιαβροχοποίησης σε δύο στρώσεις, το οποίο εμποτίστηκε στις επιφάνειες των πλακιδίων ώστε να διατηρηθεί η αντιολισθηρότητά τους (χωρίς να αλλοιωθεί η όψη τους) και να επιτευχθεί η αδιαβροχοποίησή τους προκειμένου να προστατευθούν από τον εμποτισμό τους με μελλοντικούς λεκέδες.

Χρησιμοποιήθηκε διαφανές υγρό με κατάλληλες ιδιότητες το οποίο επιτρέπει την «αναπνοή» του υλικού με υψηλή υδαταπωθητικότητα ώστε να παρέχει μακρόχρονη προστασία από οργανικούς ρυπαντές όπως υπολείμματα τροφών και ποτών όταν έρχονται σε επαφή ή παραμένουν επάνω στα πλακίδια, κατόπιν καθαρισμού τους.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν διαθέτουν ιδιότητες, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν με κανένα τρόπο τα αντιολισθητικά χαρακτηριστικά των δαπέδων ούτε αλλοιώνουν την όψη τους, φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και η εταιρία κατασκευής τους έχει πιστοποίηση ISO.

Η επιτροπή παραλαβής προέβη στην παραλαβή των εργασιών και το τιμολόγιο έγινε δεκτό και εξοφλήθηκε στις 10/06/2015 καθώς το σύνολο των εργασιών εκτελέστηκε όπως προβλεπόταν στη σύμβαση και στη σχετική μελέτη.

Με την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα των πάσης φύσεως υλικών που υπεισέρχονται στις διάφορες εργασίες και της άρτιας και έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών.

Δημήτρης Καρλαύτης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο