Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη, σύσκεψη Δημάρχων της Αττικής για κρίσιμα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Ο.Τ.Α.

Print Friendly, PDF & Email


Από αριστερά, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά κ.Γ.Δαβάκης, ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κ.Γ.Αναγνώστου, ο Δήμαρχος Αιγάλεω & πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ κ.Δ.Καλογερόπουλος, ο Δήμαρχος Μαρκόπουλου κ.Φ.Μαγουλάς, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ.Γ.Πατούλης, η Δήμαρχος Εκάλης κ.Β.Σπηλιωτοπούλου, ο Πρόεδρος Κοινότητας Πολυδενδρίου κ.Αθ.Σαρκίρης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πεύκης κ.Π.Καμάρας και ο Δήμαρχος Αυλώνος κ.Α.Σύρμας.
|download file .jpg 106Kb|


Ευρύτατη σύσκεψη, με αντικείμενο την εξέταση μιας σειράς σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία της, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη.


Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν εκτός του Δημάρχου Αμαρουσίου κ.Γ.Πατούλη και του Δημάρχου Αιγάλεω και Προέδρου της ΤΕΔΚΝΑ κ.Δ.Καλογερόπουλου, οι Δήμαρχοι Ηλιούπολης κ.Γ.Αναγνώστου, Μαρκόπουλου κ.Φ.Μαγουλάς, Εκάλης κ.Β.Σπηλιωτοπούλου, Αυλώνος κ.Α.Σύρμας, ο Πρόεδρος Κοινότητος Πολυδενδρίου κ.Αθ.Σαρκίρης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πειραιά κ.Γ.Δαβάκης και Πεύκης κ.Π.Καμάρας.


Ο κ.Πατούλης συζήτησε με τους ομολόγους του μια σειρά από κρίσιμα  προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους ΟΤΑ , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:


• Οι προγραμματικές συμβάσεις αμιγών Δημοτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, η διάρκειά τους παρατάθηκε ως τις 31/12/2010. Η μη ανανέωση των προγραμματικών συμβάσεων που είχαν συνάψει οι Δημοτικές επιχειρήσεις όμως, αντιστρατεύεται τον σκοπό του νομοθέτη, από τη στιγμή που παρατάθηκε η λειτουργία τους. Συνεπώς, είναι αναγκαία η παράταση των ήδη υφιστάμενων προγραμματικών συμβάσεων, καθώς χωρίς αυτές δεν είναι δυνατή η λειτουργία των Δημοτικών επιχειρήσεων. Αυτή τη θέση υποστηρίζουν οι Δήμαρχοι της ΤΕΔΚΝΑ.
• Οι Προγραμματικές συμβάσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ (κοινωφελών επιχειρήσεων, αναπτυξιακών εταιριών, κοινών ανωνύμων εταιριών). Οι προγραμματικές αυτές συμβάσεις, που γίνονται μεταξύ Δήμων, δημοτικών ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων ΟΤΑ, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων, δεν πρέπει να συγχέονται με τις ήδη υφιστάμενες προγραμματικές συμβάσεις των δημοτικών επιχειρήσεων. Κι αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές , γι αυτό και οι Δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι των Δήμων που ήταν στη συνάντηση, συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε ενέργεια της εκτελεστικής εξουσίας, όπως η μη ανανέωση των προγραμματικών συμβάσεων, έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική νομοθετική διάταξη, προσβάλλοντας τον πυρήνα δράσης των δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν.


Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκαν και μια σειρά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, προβλήματα όπως η λειτουργικότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι διαδικαστικές ασάφειες και η καθυστέρηση αποστολής συμπληρωματικών οδηγιών από το ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση τους, η έλλειψη κουλτούρας προγραμματισμού, κλπ.


Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν πως απαιτείται συντονισμός δράσεων και ενεργειών στο επόμενο διάστημα ώστε όλα τα παραπάνω προβλήματα να ξεπεραστούν.
 


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο