Με ευνοϊκότερους όρους η σύνδεση των νοικοκυριών της πόλης μας με το αποχετευτικό δίκτυο

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 190 KB| 


 


– Κανένα νοικοκυριό στο Μαρούσι ως το τέλος του 2010 χωρίς σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης


– Μειώνεται το ποσόν της μηνιαίας δόσης για τη δαπάνη  κατασκευής αγωγού αποχέτευσης 


– Καταργείται η εφάπαξ καταβολή για τη σύνδεση με το δίκτυο. Το ποσόν θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις


– Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους οικονομικά ασθενέστερους          


Σε αυτή τη δύσκολη για όλους οικονομική συγκυρία, ο Δήμος Αμαρουσίου δίνει το καλό παράδειγμα για μια ακόμη φορά και στηρίζει στην πράξη τα νοικοκυριά της πόλης.


Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, η σύνδεση των νοικοκυριών της πόλης μας με το αποχετευτικό δίκτυο θα γίνεται εφεξής με ευνοϊκότερους όρους. Και συγκεκριμένα:  • Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που πρέπει να καταβάλουν οι πολίτες για την αποπληρωμή της οφειλής, που αφορά στην κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης, αυξάνεται και γίνεται 60 δόσεις, από 24 που είναι έως σήμερα, με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ. Έως σήμερα η μηνιαία δόση δεν μπορούσε να ήταν χαμηλότερη των 150 ευρώ. Ο περιορισμός του ποσού των 50 ευρώ της κάθε δόσης δεν αφορά στο σύνολο της οφειλής (κατασκευή αγωγού και σύνδεση), αλλά μεμονωμένα πενήντα ευρώ για την κατασκευή και 50 ευρώ για τη σύνδεση.  


  • Η εφάπαξ καταβολή του ποσού για τη σύνδεση με την αποχέτευση, μετατρέπεται σε μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή επίσης τα 50 ευρώ.


  • Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Συγκεκριμένα, για όσους το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους είναι έως 15.000 ευρώ και αποδεικνύεται από το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, καθορίζεται ως ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης το ύψος των 30 ευρώ για την κατασκευή και 30 ευρώ για τη σύνδεση, με την προϋπόθεση ο αριθμός των δόσεων να μην υπερβαίνει τις 60 μηνιαίες δόσεις (5 έτη ).  

Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε ότι με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται εκτός  από τη διευκόλυνση των νοικοκυριών και εξοικονόμηση πολύτιμων δημοτικών πόρων. Κι αυτό γιατί δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου με την εκτέλεση έργων αποκατάστασης του οδοστρώματος, σε άτακτα χρονικά διαστήματα και μετά από κάθε σύνδεση, αφού πλέον δίνεται κίνητρο και δυνατότητα στα νοικοκυριά να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ώστε στη συνέχεια ο Δήμος να προχωρήσει μια και καλή, κι όχι αποσπασματικά, στην ολοκλήρωση των έργων ασφαλτόστρωσης στους δρόμους από τους οποίους περνά το αποχετευτικό δίκτυο.


Σε ισχύ φυσικά παραμένει και η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, πως ως το τέλος του 2010, δεν θα υπάρχει ούτε ένα νοικοκυριό της πόλης χωρίς σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο.
 


 


Μετάβαση στο περιεχόμενο