Με επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης ζητεί την παρέμβαση του νέου Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Α. Μανιτάκη για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των δήμων

Print Friendly, PDF & Email

Ορατός ο κίνδυνος της μη έγκρισης προϋπολογισμών

Με επιστολή του προς τον νέο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Α. Μανιτάκη, η οποία κοινοποιείται προς το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κώστα Πουλάκη, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δήμοι σχετικά με τη σύνταξη των προϋπολογισμών τους. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ανάγκη, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, να έχει προηγηθεί των προϋπολογισμών, η σύνταξη πίνακα προγραμματισμού για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που προτίθενται να συνάψουν στο επόμενο κάθε φορά οικονομικό έτος.

Για το λόγο αυτό ο Γ. Πατούλης ζητεί από τον Α. Μανιτάκη, να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση επείγουσας εγκυκλίου, παρέχοντας και σχετικές τεχνικές πληροφορίες, μέσω των οποίων θα ενημερώνονται άμεσα όλοι οι ΟΤΑ δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Οι Δήμοι με τον τρόπο αυτό θα μπορούν «να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να προβούν στη σύνταξη του πίνακα προγραμματισμού έγκαιρα, καθ΄όσον λόγω των επικείμενων εκλογών τον Σεπτέμβριο δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για τις δέουσες ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούν εκείνοι».

Σε διαφορετική περίπτωση, επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, «υπάρχει κίνδυνος να μην εγκριθούν οι προϋπολογισμοί των Δήμων και αυτό να αποτελέσει τροχοπέδη για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και έργων των ΟΤΑ για το επόμενο οικονομικό έτος».

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο