Με απόφαση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη, ορίζεται Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ. Ζήκος

Print Friendly, PDF & Email

Με απόφαση του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γεωργίου Πατούλη ορίστηκε  Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζήκος με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  1. Την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών  Αδειών, Τμήμα Κατασκευών), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων& Επικίνδυνων Κτισμάτων.
  2. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί θεμάτων που αφορούν  στη νομιμότητα των προδιαγραφών, της θέσης, της εγκατάστασης κ.τ.λ. των στεγάστρων αφετηριών κα στάσεων λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Α . και της Δημοτικής Συγκοινωνίας, καθώς επίσης και την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισμό των ζητημάτων της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Επίσης με απόφαση του Δημάρχου Αμαρουσίου, ο κ. Γεώργιος Ζήκος ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο