Με 17 νέα Οχήματα και 6 νέα Μηχανήματα Έργου ανανεώνεται ο Δημοτικός Στόλος Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Θ. Αμπατζόγλου: «Οι οικονομικές επιτυχίες της Διοίκησής μας μεταφράζονται σε υπηρεσίες για τους Δημότες»

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανανεώνει το μηχανοκίνητο στόλο του με 17 νέα Οχήματα και 6 νέα Μηχανήματα Έργου νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι αντίστοιχες συμβάσεις υπογράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τους αναδόχους-προμηθευτές σε συνέχεια ολοκλήρωσης του σχετικού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου 2021. Η παράδοσή τους θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους 6 μήνες.

Τα 23 νέα Οχήματα & Μηχανήματα Έργου, έρχονται να καλύψουν καίριες ανάγκες πολλών ετών του Δήμου όπως Πλυντηρίου Κάδων, Καλαθοφόρου, Απορριμματοφόρων, Σαρώθρων, Φορτηγών, Επιβατικών και άλλων κρίσιμων μέσων για τις επιχειρησιακές ανάγκες καθαριότητας, εξωτερικών συνεργείων, μεταφοράς προσωπικού κ.α.

Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Αμαρουσίου προέβη επίσης στην προμήθεια 3 σύγχρονων λεωφορείων με ιδίους πόρους για τις ανάγκες της Δημοτικής Συγκοινωνίας στις αρχές του 2021 και προγραμματίζει την προμήθεια 4 ακόμη μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής σχετικών συμβάσεων για την προμήθεια νέων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου δηλώνει:

«Μια μεγάλη επιτυχία της Δημοτικής Αρχής από τους πρώτους ήδη μήνες της Διοίκησής της, ήταν η διαγραφή 38 εκατομμυρίων ευρώ από τις πλάτες του Δήμου και των Μαρουσιωτών και η ευνοϊκή διευθέτηση δανειακών υποχρεώσεων πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι ενέργειες, που είχαν συνοδευτεί και με άλλες διευθετήσεις προς όφελος ιδιοκτητών ακινήτων και προς όφελος περιοχών στην απόκτηση νέων κοινόχρηστων χώρων, σήμερα φέρνουν και τους οικονομικούς καρπούς. Ο Δήμος μας πλέον στέκεται με περισσότερη ασφάλεια στα πόδια του, είναι συνεπής στις οφειλές του, συνεπής στους προμηθευτές του και επιπλέον καταφέρνει να ανανεώνει κρίσιμες δομές, υποδομές και λειτουργικές του ανάγκες με ιδίους πόρους, πέρα των διεκδικήσεων και σχετικών χρηματοδοτήσεων από τρίτους.
Τα 23 νέα Οχήματα & Μηχανήματα Έργου που εντάσσουμε στο Δημοτικό μας στόλο είναι η απόδειξη των άμεσων ωφελειών που έχει η χρηστή διαχείριση και διοίκηση του Δήμου μας. Νέα σύγχρονα οχήματα θα διευκολύνουν τη καθημερινή εργασία των υπαλλήλων μας και θα αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες μας. Με αυτή την πολιτική βούληση και με προσήλωση στους στόχους μας θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη ζωή στο Μαρούσι που αγαπούμε».

Ακολουθεί ο σχετικός Πίνακας προμηθειών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Αμαρουσίου (επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες των κατασκευαστών)

 

 

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ– ΟΜΑΔΑ ΑΤΕΜΑΧΙΑ
1.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας  8~ 10 m3

3
2.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου  πρέσας χωρητικότητας  12 m3

2
3.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α3 : ΦΟΡΤΗΓΑ

Διαξονικό Ανατρεπόμενό Φορτηγό Μεικτού Φορτίου 19tn

2
4.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α4 : ΦΟΡΤΗΓΑ

Διαξονικό Ανατρεπόμενο Φορτηγό Μικτού Φορτίου 3,5tn με Ανοιγόμενα  Πλαϊνά (κατηγορίας Ν1)

3
5.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α5 : ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

Ανοικτό ημιφορτηγό 4×4με εκτεταμένη καμπίνα

2
6.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α6 : ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Επιβατικό όχημα πέντε θέσεων  (μικρού τύπου)

3
7.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α7 : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΟΧΗΜΑ

Ηλεκτρικό Επιβατικό όχημα 4-θυρο

1
8.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ A8: ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ

Όχημα τύπου VAN (με μακρύ μεταξόνιο)

1
ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α:17

 

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ– ΟΜΑΔΑ ΒΤΕΜΑΧΙΑ
1.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β1: ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

Καλαθοφόρο όχημα αρθρωτού – τηλεσκοπικού τύπου, ύψους τουλάχιστον  14,50m και πλάτους <2,20m

1
2.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β2: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

Πλυντήριο Κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000lt

1
3.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β3: ΣΑΡΩΘΡΟ

Αναρροφητικό σάρωθρο ελάχιστης χωρητικότητας 1,8m3

2
4.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β4: ΣΑΡΩΘΡΟ

Αναρροφητικό σάρωθρο ελάχιστης χωρητικότητας 3,8m3

1
5.ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β5: ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

Βυτιοφόρο – Υδροφόρο Όχημα ελάχιστης χωρητικότητας9.000lt  με αντλία χαμηλής και υψηλής πίεσης για πλύσιμο – πότισμα

1
ΣΥΝΟΛΟ Μηχανημάτων  Έργου ΟΜΑΔΑΣ Β:6

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο