Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση

Print Friendly, PDF & Email

Το Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση δημιουργήθηκε από μια ομάδα Δημάρχων από όλες τις πόλεις της Πατρίδας μας, που πιστεύουν σε μια θεσμικά ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και οικονομικά αυτάρκη  Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είναι μια πρωτοβουλία, που αποστρέφεται τη λογική του κομματικού εναγκαλισμού και στόχο έχει τη δημιουργία μιας ισχυρής αυτοδιοικητικής συμμαχίας, που υπερβαίνει προσωπικές ή μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Είναι μια νέα ανεξάρτητη πρωτοβουλία με ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας,  που θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση του αυτοδιοικητικού θεσμού, μέσα από την αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης .

Κι όχι μια κίνηση με σημαία ευκαιρίας , σαν αυτές που άρχισαν να δημιουργούνται λίγο πριν από τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές,  που στόχο είχαν και έχουν να καταμετρήσουν κάποιες κομματικές δυνάμεις και συσχετισμούς και θα διαλυθούν αμέσως μετά την εκλογή των νέων θεσμικών μας οργάνων.

Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές οι τοπικές κοινωνίες επέλεξαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα πρόσωπα εκείνα που διέθεταν αρχές και αξίες, διακρίθηκαν για την ικανότητα και αποτελεσματικότητά τους, είχαν όραμα και σχέδιο για τις πόλεις τους.

Από την 1η Σεπτεμβρίου,  καλούμαστε να διαχειρισθούμε τις τύχες των τοπικών μας κοινωνιών και να δώσουμε λύσεις σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από :

• Διαρκή περικοπή θεσμοθετημένων πόρων και υποχρηματοδότηση, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που μας έχουν  μεταφερθεί.
• Ένταση των κοινωνικών προβλημάτων, που μας υποχρεώνει να αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη.
• Έλλειψη προσωπικού,  που οδηγεί σε υποβάθμιση  των δημοτικών υπηρεσιών που παρέχουμε.
• Αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο που δυσχεράνει αντί να διευκολύνει τη λειτουργία των ΟΤΑ.

Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης και για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών και για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα μας επιτρέψουν να αναβαθμίσουμε το κύρος του θεσμού που υπηρετούμε.

Η επόμενη περίοδος προσφέρεται για δημιουργική ανασυγκρότηση , κινητοποίηση και ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών.

Αξιοποιώντας την εμπειρία των παλαιότερων κι εκμεταλλευόμενοι την όρεξη και την ορμή των νεοεκλεγέντων στελεχών, οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη , καταρχήν αναβαθμίζοντας το ρόλο και τη δυναμική των θεσμικών μας  οργάνων .

Στόχος μας πρέπει να είναι να καταστεί η Αυτοδιοίκηση ουσιαστικός συν-διαμορφωτής της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής.

Κι όχι ζητιάνος της Κεντρικής Εξουσίας και των Περιφερειών.

Θέλουμε να είμαστε ένας ισότιμος συνομιλητής που : • θα διατυπώνει και θα προωθεί υπεύθυνες θέσεις και απόψεις, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες,
 • θα στηρίζει τις αναγκαίες για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση μεταρρυθμίσεις, με μόνο γνώμονα όμως το συμφέρον των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών,
 • θα κατοχυρώνει την ανεξαρτησία του θεσμού απέναντι στην κεντρική εξουσία και τις επιλογές του Υπουργείου Εσωτερικών, επιδιώκοντας τη σαφή οριοθέτηση της σχέσης Πολιτείας και Αυτοδιοίκησης.
  Διαμορφώνουμε μια νέα προγραμματική ατζέντα, που θέτει ως προτεραιότητες:


 1. Τη  Διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας των Ο.Τ.Α.


  Η Αυτοδιοίκηση πλήρωσε και με το παραπάνω το δικό της μερίδιο  (μείωση σχετικών κρατικών δαπανών κατά 60%) στο λογαριασμό της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας. Και όλα αυτά την ίδια ώρα, που κλήθηκε να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή λειτουργία των κοινωνικών δομών, ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα να τεθεί ψηλά στην ατζέντα της επόμενης περιόδου το ζήτημα της διασφάλισης της οικονομικής ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η εφαρμογή πολιτικών φορολογικής αποκέντρωσης, η παροχή δυνατότητας εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διασφάλιση της απόδοσης των απαραίτητων πόρων για την  υλοποίηση των αρμοδιοτήτων, που μας έχουν αποδοθεί, θα διασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική ανεξαρτησία μας.

 2. Τη Διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού πλαισίου για τους Ο.Τ.Α., με συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση του ΕΣΠΑ αλλά και τους πόρους του Πράσινου Ταμείου.

  Η τοπική ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης, αποτελούν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τη διαμόρφωση ενός νέου χρηματοδοτικού πλαισίου για τους Δήμους, ώστε να μπορούν να προωθούν σημαντικά τοπικά αναπτυξιακά έργα αξιοποιώντας, εκτός από τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να διεκδικήσουμε αναβαθμισμένο ρόλο στα όργανα που διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΣΠΑ, διεκδικώντας ισότιμο με τις Περιφέρειες ρόλο σε όλα τα στάδια των αποφάσεων, που αφορούν την ένταξη και χρηματοδότηση έργων. 
  Αντίστοιχο αναβαθμισμένο ρόλο σε όλα τα στάδια λήψης των αποφάσεων διεκδικούμε και στο Πράσινο Ταμείο, οι πόροι του οποίου προέρχονται κυρίως από τους Δήμους.
  Παράλληλα, είμαστε  διατεθειμένοι να αναλάβουμε δράσεις για την προώθηση της χρήσης κι άλλων «χρηματοδοτικών εργαλείων» όπως ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης, Ομόλογα Έργων κ.ά. Εργαλεία που ενώ υφίστανται στα χαρτιά, δεν είναι σήμερα ευχερής η αξιοποίησή τους.

 3. Συνταγματική Αναθεώρηση : Ευκαιρία για την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης

  Με αφορμή την επικείμενη Αναθεώρηση του Συντάγματος , που έχει εξαγγελθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μας δίνεται η ευκαιρία να κατοχυρώσουμε θεσμικά μία ριζική αναβάθμιση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και παρά το γεγονός ότι το ποσό που « επιβαρύνουμε» τον κρατικό Προϋπολογισμό, αντιστοιχεί στο «δυσθεώρητο» 2% του ΑΕΠ, πολλοί μας χαρακτηρίζουν ως άντρα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης και βασικούς υπαίτιους της χρεοκοπίας. Λάθη κάναμε ( κάποιοι περισσότερα και κάποιοι λιγότερα), αλλά πρέπει όλοι να αναγνωρίσουν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι  αυτή που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη και ότι αυτή κράτησε όρθιες τις τοπικές κοινωνίες.

  Οφείλουμε και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε πρωτοβουλία για να ανοίξει ένας μεγάλος πολιτικός και κοινωνικός διάλογος , ώστε τα κόμματα να διατυπώσουν ξεκάθαρα τις απόψεις και θέσεις τους για το ρόλο του θεσμού και τους τρόπους που θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του. Ένας διάλογος ανοικτός, ρεαλιστικός ειλικρινής και το κυριότερο αποτελεσματικός.


 4. Νέοι ρόλοι κι αρμοδιότητες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής

  Η Αυτοδιοίκηση τα έξι χρόνια που διαρκεί η κρίση, έχει κληθεί να σηκώσει μεγάλο βάρος στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών που έχει δημιουργήσει. Οι Δήμοι έχουν οργανώσει και λειτουργούν ένα εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών και δομών που έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους. Για να είμαστε ειλικρινείς, σηκώνουμε το φορτίο της αποτυχίας και αναποτελεσματικότητας των δομών του Κεντρικού Κράτους.

Πρώτος στόχος μας πρέπει να είναι να διασφαλιστεί η λειτουργία των υφιστάμενων κοινωνικών δομών και προγραμμάτων.


Στη συνέχεια, να διεκδικήσουμε την ανάληψη νέων ρόλων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της πρόληψης της υγείας, μέσα από την αναζήτηση συνεργασιών με φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να αποδειχθεί επωφελής για τους πολίτες.


Έχουμε διαμορφώσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρχών , θέσεων και διεκδικήσεων, που υπηρετούν το στόχο μας για μια θεσμικά ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και οικονομικά αυτάρκη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Διεκδικούμε , δεν επαιτούμε.

Αγωνιζόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε.

Προχωράμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω.

Με τη δική σας συμμετοχή , με τις δικές σας απόψεις, με τη δική σας ενεργό συμμετοχή, μπορούμε να εμπλουτίσουμε και να το ενισχύσουμε το πλαίσιο αυτό.


Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ανεξάρτητη πρωτοβουλία μας  ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να πάμε την Αυτοδιοίκηση Μπροστά με σοβαρότητα χωρίς άναρθρες φωνές και λαϊκισμούς.


 
Αγγελόπουλος ΜιχαήλΔήμαρχος Σάμου
Αναστασόπουλος ΕυστάθιοςΔήμαρχος Μεσσήνης
Αποστολόπουλος ΗλίαςΔήμαρχος Παπάγου – Χολαργού
Βοσκόπουλος ΙωάννηςΔήμαρχος Φλώρινας
Γκάτζιος ΚωνσταντίνοςΔήμαρχος Επιδαύρου
Γκουντενούδης ΧρήστοςΔήμαρχος Παιονίας
Γρυπιώτης ΙωάννηςΔήμαρχος Ευρώτα
Δαμουλάκης ΓεράσιμοςΔήμαρχος Μήλου
Δημαρχόπουλος ΧαράλαμποςΔήμαρχος Ξάνθης
Δρίκος ΓεώργιοςΔήμαρχος Μάνδρας
Ευαγγέλου ΝικόλαοςΔήμαρχος Ελασσόνας
Καϊτεζίδης ΙγνάτιοςΔήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη
Καλαντζής ΚωνσταντίνοςΔήμαρχος Νεμέας
Καμπόσος ΔημήτριοςΔήμαρχος ʼργους – Μυκηνών
Καραγιάννης ΙωάννηςΔήμαρχος Λαγκαδά
Καραπάνος ΝικόλαοςΔήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Καστρινός ΑλέξηςΔήμαρχος Πηνειού
Καφαντάρης ΔημήτριοςΔήμαρχος Πύλου – Νέστορος
Κολοκοτσάς ΠαύλοςΔήμαρχος Ζακύνθου
Κόττορος ΕυάγγελοςΔήμαρχος Αγαθονησίου
Κουκάς ΚωνσταντίνοςΔήμαρχος Μυκόνου
Κωβαίος ΜάρκοςΔήμαρχος Πάρου
Κώτσος ΓεώργιοςΔήμαρχος Μουζακίου
Λαμπάκης ΕυάγγελοςΔήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Λώλος ΙωάννηςΔήμαρχος Ηγουμενίτσας
Μαμσάκος ΧριστόδουλοςΔήμαρχος Δράμας
Μαραμπέας ΙωάννηςΔήμαρχος Δυτικής Μάνης
Μαργαρίτης ΕμμανουήλΔήμαρχος Νάξου
Μαρκόπουλος ΓεώργιοςΔήμαρχος Γαλατσίου
Μαυρίδης ΑναστάσιοςΔήμαρχος Πεύκης – Λυκόβρυσης
Μαυρίδης ΒασίλειοςΔήμαρχος Ορεστιάδας
Μεθενίτης ΣωτήριοςΔήμαρχος Μαρκοπούλου – Μεσογαίας
Μελετίου ΝικόλαοςΔήμαρχος Ασπροπύργου
Μούρτζης ΔημήτριοςΔήμαρχος Αίγινας
Νάννου – Παπαθανασίου ΙσιδώραΔήμαρχος Σαλαμίνας
Νίκας ΠαναγιώτηςΔήμαρχος Καλαμάτας
Ξυριδάκης ΠαντελήςΔήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού
Παπανικολάου ΓεώργιοςΔήμαρχος Γλυφάδας
Παππάς ΣπυρίδωνΔήμαρχος Φιλιατών
Παππούς ΧρήστοςΔήμαρχος Φυλής
Παρίσης ΑλέξανδροςΔήμαρχος Κεφαλλονιάς
Πατούλης ΓεώργιοςΔήμαρχος Αμαρουσίου
Πατρός ΜιχαήλΔήμαρχος Χάλκης
Πουλιλιός ΕυάγγελοςΔήμαρχος Σουφλίου
Πρεβεζάνος ΔημήτριοςΔήμαρχος Σκιάθου
Ρούσσης ΘωμάςΔήμαρχος Ωρωπού
Σουλιώτης ΝικόλαοςΔήμαρχος Καρπενησίου
Σοφρώνης ΓεώργιοςΔήμαρχος Σαρωνικού
Σταθόπουλος ΑριστείδηςΔήμαρχος Οιχαλίας
Σταυριανουδάκης ΜιχαήλΔήμαρχος Δάφνης – Υμηττού
Στεργίου – Καψάλης ΔημήτριοςΔήμαρχος Πεντέλης
Συκιώτης ΙωάννηςΔήμαρχος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου
Σφυρής ΔημήτριοςΔήμαρχος Ερμιονίδας
Τζιαχρήστας ΔημήτριοςΔήμαρχος Δομοκού
Τζίτζιος ΙωάννηςΔήμαρχος Σιθωνίας
Τσιρογιάννης ΧρήστοςΔήμαρχος Αρταίων
Υπερήφανος ΛουκάςΔήμαρχος Ορχομενού
Φωτόπουλος ΕυθύμιοςΔήμαρχος Δέλτα
Χατζηδάκης ΔιονύσιοςΔήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Χιονίδης ΣάββαςΔήμαρχος Κατερίνης

Μετάβαση στο περιεχόμενο