Ισχυρή παρουσία του Δήμου Αμαρουσίου στο13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών

Print Friendly, PDF & Email 

Γ. Πατούλης: «Η ενδυνάμωση της γυναικείας εκπροσώπησης στα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με δεδομένη και την αναβάθμιση του ρόλου των ΟΤΑ ως πυλώνων περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ιεραρχείται ως πρώτη προτεραιότητα».|download _.jpg file 576 KB|


Την ανάγκη ανάληψης άμεσων δράσεων που θα προωθούν αποτελεσματικά τη γυναικεία συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων επεσήμανε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄Βαθμού, που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου 2008 στα Γιάννενα, υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

 «Οφείλουμε να αναλάβουμε δράσεις που προωθούν αποτελεσματικά τη γυναικεία συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Είναι όφελος για την κοινωνία μας να ενδυναμωθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά και να επέλθει καίριο πλήγμα στα κοινωνικά στερεότυπα που έχουν σφυρηλατηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και εγκλωβίζουν τη γυναικεία παρουσία σε προκαθορισμένους ρόλους που αδικούν τις δυνατότητές της», τόνισε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε ότι «Η ενδυνάμωση της γυναικείας εκπροσώπησης στα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με δεδομένη και την αναβάθμιση του ρόλου των ΟΤΑ ως πυλώνων περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ιεραρχείται ως πρώτη προτεραιότητα».


Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο – όπως είπε ο κ. Πατούλης –  είναι αναγκαία όχι γιατί απλώς το επιβάλλει ο νόμος και ο νέος κώδικας, αλλά γιατί αυτό απαιτεί η βελτίωση της καθημερινότητας και η αποτελεσματική και σε βάθος αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων, μέσα από μια νέα οπτική των πραγμάτων, ικανή να συμβάλλει στην περαιτέρω πρόοδο των τοπικών υποθέσεων.|download _.jpg file 516 KB|


Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πατούλης πρότεινε ότι ο κάθε αυτοδιοικητικός φορέας, πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος θα πρέπει να καταρτίσει ένα Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα, στο οποίο να καθορίζονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες, οι ενέργειες, τα μέσα και οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Ο κ. Πατούλης επεσήμανε ότι οι ΟΤΑ και οι νομαρχίες ως φορείς αποκεντρωμένης διοίκησης αποτελούν προνομιακό πεδίο για την πολιτική ενασχόληση των γυναικών και πρόσθεσε  ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε από τις γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένους, ποσοτικοποιημένους στόχους που θα θέσει και θα προσπαθήσει να επιτύχει μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ο κάθε αυτοδιοικητικός φορέας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά:


* την αύξηση της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών,


* την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας,


* τη ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών όπως οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί,


* την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών μέσα από τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση κέντρων κακοποιημένων γυναικών. 


Η Πρόεδρος του Δικτύου Αιρετών Γυναικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Καίτη Δασκαλάκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες και δράσεις του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη, μέσα από τις οποίες προωθείται η γυναικεία συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων του Δήμου , αλλά και διευκολύνεται η καθημερινότητα της εργαζόμενης μητέρας της πόλης.


Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου μετά την ομιλία του στο Συνέδριο, απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τις γυναίκες συνέδρους.


Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου  |download _.PDF file 70 KB|

Μετάβαση στο περιεχόμενο