Η βιασύνη και η ημιμάθεια κακοί σύμβουλοι ακόμη και στον πόλεμο λάσπης

Print Friendly, PDF & Email

Όσο αφορά στη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση 3 επιβατικών αυτοκινήτων από τον Δήμο Αμαρουσίου,

οφείλουν να γνωρίζουν στη Δημοτική Παράταξη «Ενωμένο Μαρούσι» πως:

  1. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεπώς ουδέν αληθές ότι ο Δήμος Αμαρουσίου απέκτησε ΗΔΗ τα οχήματα.
  2. Η προμήθεια οχημάτων υπεβλήθη σε μία πρώτη διαγωνιστική διαδικασία κατά την οποία καμία εταιρία δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον και μία δεύτερη στην οποία μία και μόνη εταιρία παρουσίασε την προσφορά της.
  3. Όλη η διαγωνιστική διαδικασία υπόκειται σε συγκεκριμένη νομοθεσία την οποία εφαρμόζουν οι υπηρεσίες του Δήμου και ουδεμία ανάμειξη ή παρέμβαση υπάρχει από τη Διοίκηση.
  4. Το κόστος απόκτησης οχημάτων δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την αγορά αλλά και έξοδα όπως ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εγγυητικές επιταγές, λοιπά κόστη δημοσίευσης κ.α.
  5. Αυτή τη στιγμή η διαγωνιστική διαδικασία υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προβλέπεται για την τήρηση της νομιμότητας.
  6. Όλα τα σχετικά έγγραφα όπως μελέτες, αποφάσεις, κ.α, βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Συνεπώς, η βιασύνη και η ημιμάθεια αποδεικνύονται κακοί σύμβουλοι ακόμη και στον πόλεμο λάσπης. Λυπούμαστε για μία ακόμη φορά, που το «Ενωμένο Μαρούσι» επιλέγει την παραπληροφόρηση και όχι την εποικοδομητική συνεργασία.

Σε κάθε περίπτωση τους συμβουλεύουμε πρώτα να ενημερώνονται και στη συνέχεια να «πυροβολούν».

Μετάβαση στο περιεχόμενο