Η πρόταση του Δήμου Αμαρουσίου για την αξιοποίηση των υδάτων του ακινήτου στα όρια του Δάσους Συγγρού

Print Friendly, PDF & Email

Σε απάντηση της δημοσίευσης στη σελίδα 8 του φύλλου της 24ης-10-2009 της εφημερίδας «Αμαρυσία» και αναφορικά με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του συλλόγου «Φίλοι του Δάσους Συγγρού», πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Τιμούμε την προσπάθεια των «Φίλων του Δάσους Συγγρού»
Καταρχήν, σεβόμαστε κι επικροτούμε απόλυτα την προσπάθεια που καταβάλλουν οι «Φίλοι του Δάσους Συγγρού» για την προστασία και διαφύλαξη του δασικού χαρακτήρα του σημαντικότερου πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας, κι ενός από τους σημαντικότερους του Λεκανοπεδίου. Τον ίδιο στόχο έχουν και οι ενέργειες της σημερινής Διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου, αφού κατ’ επανάληψη έχουμε διακηρύξει ότι προτεραιότητά μας είναι το Δάσος Συγγρού να μείνει Δάσος για πάντα, ανοικτό στους πολίτες όλης της Αττικής.
Πως θα αξιοποιηθούν τα ύδατα προς όφελος του Δάσους
Όσον αφορά το ζήτημα των υδάτων που αναφέρουν στην επιστολή τους οι φίλοι του δάσους, έχουμε να επισημάνουμε πως όλοι γνωρίζουμε ότι επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στον αρ. 178, υπάρχει ακίνητο, εντός του οποίου υφίστανται δύο πηγάδια. Το ακίνητο αυτό γειτνιάζει με το Δάσος Συγγρού. Κατόπιν ενεργειών της Δημοτικής Αρχής Αμαρουσίου, επιτεύχθηκε προφορική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος συναινεί στην αξιοποίηση της χρήσης των αντλούμενων υδάτων, τα οποία έτσι κι αλλιώς μέχρι σήμερα παραμένουν εντελώς αναξιοποίητα, αφού αποχύνονται στον αγωγό ομβρίων. Μάλιστα, έχει από καιρό επισημανθεί η ανάγκη εξεύρεσης μιας περιβαλλοντικά αποδεκτής και επιστημονικά τεκμηριωμένης λύσης στο πρόβλημα της χρήσης των υδάτων αυτών.
Με πρωτοβουλία και μέριμνα του Δήμου έχει ήδη ολοκληρωθεί μία σειρά ενεργειών, με στόχο τον προσδιορισμό της βέλτιστης επαναφοράς των αναβλυζόντων υδάτων στο φυσικό περιβάλλον (επανατροφοδότηση υδροφόρου ορίζοντα) και, εάν τούτο δεν είναι εφικτό, την βέλτιστη αξιοποίησή τους για κοινωφελείς σκοπούς, που δεν υποβαθμίζουν τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Αξιοποίηση σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του κράτους
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτων, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών, με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη του εν λόγω ακινήτου. Συγκεκριμένα, ήδη από το Δεκέμβριο του 2008 ζητήθηκε και ελήφθη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία προσδιορίζονται οι δυνατότητες χρήσεις των υδάτων. Κατόπιν, έγιναν ενέργειες για τον προσδιορισμό της ποιότητας των αναβλυζόντων υδάτων (δειγματοληψία και χημικές αναλύσεις), από τις οποίες προέκυψε ότι τα ύδατα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άρδευση (π.χ. του Δάσους Συγγρού), ενώ παράλληλα μελετήθηκε και εγκαταστάθηκε σύστημα καταγραφής της παροχής, προκειμένου να υπολογισθεί η διαθέσιμη ποσότητα νερού (η οποία είναι κατά μέσο όρο 21,50 κ.μ./ώρα). Επιπλέον, εκπονήθηκε γεωλογική μελέτη για την περιοχή ενδιαφέροντος.
Δεδομένων των ανωτέρω και προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση του σημαντικού αυτού υδάτινου πόρου, με σκοπό την ενίσχυση της πυροπροστασίας και την άρδευση του ʼλσους Συγγρού, αλλά ενδεχομένως και άλλων περιοχών του Δήμου μας, πρόθεση του Δήμου μας είναι, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών (Ι.Γ.Ε.):
1. Να καθοριστούν οι υφιστάμενες υδατικές απαιτήσεις του Ι.Γ.Ε. από τη γεώτρηση εντός του Δάσους, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα αυτοτελούς ή συμπληρωματικής χρήσης των αναβλυζόντων υδάτων όταν απαιτούνται.
2. Να προσδιορισθεί θέση για την κατασκευή νέας αποθηκευτικής δεξαμενής, η οποία θα λειτουργεί κατά τη θερινή περίοδο για την πυρασφάλεια του Δάσους και άρδευση και κατά τη χειμερινή περίοδο.
3. Να υλοποιηθεί πρόγραμμα τεχνητού εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ώστε να επιτυγχάνεται η ανακύκλωση των υπόγειων υδάτων και υπό συνθήκες η ποιοτική αναβάθμισή τους (κατά τη φάση της διήθησης), καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Επιστολές με το παραπάνω περιεχόμενο απεστάλησαν και προς το Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε., όμως δυστυχώς η ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε. θεώρησε εντελώς περιττή οποιαδήποτε ενίσχυση του Δάσους Συγγρού τόσο στον τομέα πυροπροστασίας όσο και σε αυτόν της άρδευσης του Δάσους.
Η πρότασή μας:«επιθετική πρόληψη» και πυροπροστασία, με πρόκληση τεχνητής βροχής.
Ο Δήμος Αμαρουσίου πρότεινε κατά τους θερινούς μήνες, σε συνεργασία με το ΙΓΕ, να καταρτιστεί και να υλοποιηθεί ένα πρωτοποριακό για τη χώρα μας σύστημα τεχνητής βροχής, με στόχο τη διατήρηση υψηλών ποσοστών υγρασίας για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ένα σύστημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αλλά είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία του, με πόρους που θα διεκδικήσουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.                                                                      Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα εντός του Δάσους λειτουργεί δίκτυο πυρόσβεσης συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. ,αυτό όμως δεν χρησιμοποιείται ούτε εξ’ όσων είναι γνωστό προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη πυρκαγιών.                                                                                           Επειδή το Δάσος Συγγρού όμως αποτελεί έναν από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής και η προστασία του αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Δήμου μας, εμείς προτείναμε να αξιοποιήσουμε καταρχήν το νερό που σήμερα πηγαίνει χαμένο και να το διοχετεύουμε στο δάσος, με σύστημα τεχνητής βροχής, για την εξασφάλιση υψηλών ποσοστών υγρασίας κατά τις επικίνδυνες ώρες και ημέρες.
Προωθούμε μια περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση
Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, η Δημοτική Αρχή επιζητώντας κάθε φορά τη συναίνεση και τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, θέλησε να προωθήσει μία περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση, για την αξιοποίηση του σημαντικού αυτού υδατικού πόρου, προκειμένου να μην αποχύνεται μία τόσο μεγάλη ποσότητα ύδατος στον αγωγό ομβρίων.
Είναι περιβαλλοντικό έγκλημα να αφήνουμε να χάνεται τόσο πολύ νερό, όταν μπορούμε αυτό να το αξιοποιήσουμε προς όφελος του Δάσους Συγγρού, αλλά και της πόλης. 
Οι λύσεις που προτάθηκαν από πλευράς Δήμου Αμαρουσίου, βασίστηκαν σε ολοκληρωμένες μελέτες για την βέλτιστη διαχείριση και πάντοτε κατόπιν διαλόγου και συναίνεσης όλων των πλευρών. Επιπλέον, οι λύσεις που προτάθηκαν ήταν περισσότερες από μία, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της καλύτερης δυνατής. Επομένως, όσα διατυπώνονται στο δημοσίευμα περί «παράνομης δεξαμενής ανεφοδιασμού των υδροφόρων που ζητά ο Δήμος Αμαρουσίου» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Δήμος Αμαρουσίου δεν πρότεινε καμία δεξαμενή ανεφοδιασμού υδροφόρων. Μία εκ των προτάσεων που έθεσε υπό συζήτηση ήταν η δημιουργία δεξαμενής αποθήκευσης των υδάτων, με σκοπό να αξιοποιηθούν όπως παραπάνω αναφέρεται (εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα, πυροπροστασία Δάσους Συγγρού κ.λπ.). Με την άποψη αυτή συντάσσεται και το αρμόδιο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων όργανο, δηλαδή η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρεια Αττικής. Αυτό άλλωστε, είναι και το πνεύμα της υπ’ αρ. 441/2001 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε., το οποίο επέβαλε στον ιδιοκτήτη «την υποχρέωση να λάβει, σε συνεννόηση με το Δήμο Αμαρουσίου, την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και, συντρεχούσης περιπτώσεως, τους υπευθύνους για τη διαχείριση του ‘Κτήματος Συγγρού’, όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής και την αποτροπή περαιτέρω απώλειας ύδατος». Επιπλέον, η δεξαμενή αποθήκευσης, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί εντός του Δάσους, αλλά έχει ήδη μελετηθεί η εκδοχή να τοποθετηθεί και σε παρακείμενη ιδιοκτησία του Δήμου Αμαρουσίου.
Με δεδομένη τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος μας για την προστασία του Δάσους, αλλά και την αξιοποίηση προς όφελος του περιβάλλοντος των υδατικών πόρων που καθημερινά χάνονται στο συγκεκριμένο σημείο, περιμένουμε αρωγούς στην προσπάθειά μας τόσο τους τοπικούς Συλλόγους, όσο και από το Ι.Γ.Ε.
Με δεδομένη την ευαισθησία και την ιδιαίτερη προβολή που έχουν επιδείξει για το ζήτημα αυτό Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας, τα οποία κατ’ επανάληψη έχουν καταδικάσει το φαινόμενο να μην αξιοποιείται αυτή η σημαντική ποσότητα υδάτων, θεωρούμε ότι και ο Τοπικός Τύπος, και ιδιαίτερα η εφημερίδα σας, μπορούν  να συμβάλλουν στην προβολή της πραγματικής διάστασης του συγκεκριμένου θέματος. Και να σταθείτε αρωγοί της υπεύθυνης στάσης που τηρεί η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου.
Η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του Δάσους Συγγρού, είναι υπόθεση όλων μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο