Η Περιφέρεια Αττικής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την υπερχείλιση του ρέματος Σαπφούς, στην περιοχή Σωρός Αμαρουσίου, την 26.7.2018

Print Friendly, PDF & Email

Κόλαφος για την Περιφέρεια Αττικής η έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, περί των αιτιών υπερχείλισης του ρέματος Σαπφούς στις 26/07/2018.

Σε απάντηση επείγοντος ερωτήματος του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου για τη διερεύνηση των αιτίων υπερχείλισης του ρέματος Σαπφούς, η Διεύθυνση σε έκθεσή της επισημαίνει τα εξής: 

Ο Δήμος Αμαρουσίου προέβη, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, στην εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης του ρέματος Σαπφούς. Η οριοθέτηση αυτή ολοκληρώθηκε ήδη το έτος 2014 και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 438 τ.Δ’ 24-9-2014.

Ο Δήμος προέβη στη σύνταξη της οριστικής μελέτης του έργου διευθέτησης του ρέματος (αρμοδιότητα υπαγόμενη, εκ του νόμου, στην Περιφέρεια Αττικής).

Η μελέτη, αυτή ολοκληρώθηκε, από τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί από τον Δήμο η σύνταξή της και απεστάλη στην Περιφέρεια Αττικής τον Ιούνιο 2016, ώστε η Περιφέρεια να προβεί στην δημοπράτηση και εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων, σύμφωνα με το οριζόμενα στον νόμο. Παρά τις επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις προς την Περιφέρεια Αττικής, εκκρεμεί επί 2 ½ χρόνια η δημοπράτηση των αντιπλημμυρικών αυτών έργων.

Τα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές Ψαλίδι, Στούντιο Α, και Νέα Λέσβο, που αποτελούσαν, βάσει απόφασης της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΥΠΕΧΩΔΕ (Κ.Σ.Ε.), αρμοδιότητα του Δήμου μας, έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων των περιοχών Σωρού, Κοκκινιάς και Αναβρύτων, που είχε ανατεθεί στην Περιφέρεια Αττικής, ΕΚΚΡΕΜΕΙ.

Η Περιφέρεια Αττικής, ως αρμόδια Υπηρεσία, ενέκρινε την κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων όμορου Δήμου (Πεντέλης – Μελισσίων), με αποδέκτη το ρέμα Σαπφούς, με αποτέλεσμα να παραλαμβάνει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα υδάτων.

Αυτό, σε συνδυασμό με το ΜΗ καθαρισμό του ρέματος από φερτά υλικά που εμπόδιζαν τη ροή των υδάτων, από την Περιφέρεια Αττικής ως αποκλειστικά υπεύθυνης για τον καθαρισμό των ρεμάτων και παρόλη τη διάθεση του Δήμου να συνδράμει, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Και καταλήγει η έκθεση ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων επανειλημμένα προέβη σε έγγραφες οχλήσεις προς την Περιφέρεια Αττικής, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα, για ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών του Δήμου Αμαρουσίου, αλλά και τον καθαρισμό των ρεμάτων, που επίσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Αττικής ομολογεί την αποκλειστική ευθύνη της, για την υπερχείλιση του ρέματος Σαπφούς, στην περιοχή Σωρός Αμαρουσίου, την 26/7/2018, με ανακοίνωσή της που δηλώνει, ότι την 18/7/2018 είχε προβεί στον καθαρισμό του ρέματος Σαπφούς (μήκους 5.650 μέτρων !!!) και μόνο στο ανοιχτό τμήμα του.

Η υπερχείλιση, όμως, της 26/7/2018 οφείλετο και αποκλειστικά, στον μη καθαρισμό του κλειστού τμήματος του ρέματος Σαπφούς, στην περιοχή Σωρός Αμαρουσίου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, σχετικά με το πόρισμα της έκθεσης αναρωτήθηκε:

«Η Περιφέρεια Αττικής πότε θα σταθεί αντάξια του θεσμικού της ρόλου; και τι πρέπει να γίνει ακόμα για να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα των κατοίκων της Αττικής, τα οποία η ίδια δημιουργεί;»

Μετάβαση στο περιεχόμενο