Η ΚΕΔΕ για την εκπαιδευτική άδεια δημοτικών υπαλλήλων που φοιτούν στο ΕΑΠ

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την ΚΕΔΕ να μπλοκάρει τις εκπαιδευτικές άδειες των δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), διευκρινίζονται τα εξής:

Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 92) σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται θέματα χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε συναφή με την ειδικότητά τους αντικείμενα, από δύο έως πέντε έτη, σε δημοτικούς υπαλλήλους που φοιτούν στο ΕΑΠ.

Η ΚΕΔΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το πολυνομοσχέδιο έχει καταθέσει τη θέση της στο υπουργείο Εσωτερικών για την προτεινόμενη ρύθμιση.

Συγκεκριμένα η θέση της είναι ότι διαφωνεί με το περιεχόμενο της διάταξης δεδομένου ότι:

Πρώτον, στο ΕΑΠ η φοίτηση είναι εξ αποστάσεως,

Δεύτερον, εμπεριέχει τον κίνδυνο αποψίλωσης των υπηρεσιών των δήμων από το απαραίτητο προσωπικό και μάλιστα όταν αυτές στους περισσότερους δήμους είναι υποστελεχωμένες,

Τρίτον, επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί των δήμων με αύξηση του κόστους μισθοδοσίας ανά υπάλληλο από 20% έως 40% ετησίως, καθώς η μισθοδοσία του όχι μόνο θα καταβάλλεται κανονικά αλλά θα προσαυξάνεται ανάλογα με το αν η φοίτηση θα είναι προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Η ΚΕΔΕ ως εναλλακτική λύση θα εξέταζε τη δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας για όσους δημοτικούς υπαλλήλους φοιτούν στο ΕΑΠ, διάρκειας δέκα ημερών κατ΄ έτος κατά την περίοδο των εξετάσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο