Η Έδρα του “HL7 HELLAS” στο Μαρούσι

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 173KB|

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του HL7 Hellas κ. Γιώργος Πατούλης με τον Αντιπρόεδρο του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού κ. Γιώργο Κακουλίδη (αριστερά) και τον Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας κ. Θάνο Αθανασόπουλο, στην τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου.


Η ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας ο τελικός στόχος του μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού  
 
Πρωταγωνιστικό ρόλο στους σχεδιασμούς αλλά και στα Forum τεχνολογικής διαβούλευσης στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης με τελικό στόχο την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας αναλαμβάνει ο μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός HL7 Hellas, μετά τη μεγάλη επιτυχία και τις εξαιρετικές εντυπώσεις που άφησαν τόσο το Εθνικό Συνέδριο, όσο και το Διεθνές Συνέδριο Διαλειτουργικότητας τον Οκτώβριο του 2008.


Οι νέοι στόχοι του HL7 Hellas τέθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Αμαρουσίου και Πρόεδρου του Οργανισμού κ. Γιώργου Πατούλη, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009.                      


Ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Πατούλης  στην ομιλία του μεταξύ άλλων σημείωσε χαρακτηριστικά:
« Μετά το συνέδριο και από την εμπειρία που αποκομίσαμε όλοι μας διαπιστώσαμε ότι πρέπει να εξελίξουμε και να μεγαλώσουμε το HL7 Hellas, έτσι ώστε να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στους σχεδιασμούς, αλλά και στα Fotum τεχνολογικής διαβούλευσης στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα μέλη του HL7 Hellas αποτελούν το καλύτερο και πληρέστερο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει και να αναλάβει με επιτυχία την όποια τεχνολογική πρόκληση και ανάγκη στους τομείς της Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»


Οι στόχοι του Οργανισμού για το επόμενο διάστημα όπως τέθηκαν από κ. Πατούλη είναι:
• Η διεύρυνση και αύξηση των μελών του HL7 Hellas με την συμμετοχή φορέων τόσο από τον ευρύτερο τομέα της Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης όσο και από την ιδιωτική αγορά της πληροφορικής.
• Η δημιουργία νέων ομάδων εργασίας με στοχευμένες δράσεις και αρμοδιότητες
• Η συμμετοχή του HL Hellas σε συν – χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ
• Και η αναδιοργάνωση του σε όλα τα επίπεδα διοικητικής λειτουργίας


Επίσης το HL7 Hellas πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ομαλή εξέλιξη και υποστήριξη στα θέματα που αφορούν:
• Τα συστήματα Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για τη βελτίωση του αποτελέσματος του ΕΣΥ στον πολίτη και στους επαγγελματίες υγείας.    
• Οριζόντια θέματα Πληροφορικής στην Υγεία & στην Κοινωνική Ασφάλιση (πχ. πόροι, θεσμικό πλαίσιο, σχεδιασμός, υλοποίηση, λειτουργία)
• Συντονισμός και αποτελεσματικότητα δράσεων σε όλα τα επίπεδα – Ο ρόλος της επικοινωνίας
• Επιχειρησιακές διαδικασίες με τη χρήση συστημάτων Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και προϋποθέσεις προσαρμογής σε συνθήκες πραγματικής, καθημερινής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας & των Ασφαλιστικών Ταμείων
• Οργάνωση και μέτρα στήριξης της μετάβασης στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον
• Προϋποθέσεις βιωσιμότητας επενδύσεων Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών


Σημειώνεται ότι ο μη Κερδοσκοπικός οργανισμός ‘HL7-Hellas’ αποτελείται από πάνω από 50 διακεκριμένους φορείς από το Δημόσιο Τομέα μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Κοινωνία της Πληροφορίας, οι ΥΠΕ Αττικής, Κρήτης, Μακεδονίας κα.
Επίσης, δημόσια Νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός, το Μεταξά, το Τζάνειο, το Θριάσιο κα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπως το ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και από τον Ιδιωτικό Τομέα συμμετέχουν συνάδελφοι γιατροί, σύμβουλοι, καθώς και οι περισσότερες Εταιρίες Ιατρικής Πληροφορικής.


 Μετάβαση στο περιεχόμενο