Η Διοίκηση Πατούλη διαχειρίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα τα οικονομικά του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Σ. Σταθούλης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Η Οικονομική μας Υπηρεσία καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα έσοδα του Δήμου Αμαρουσίου.

 Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν μερικές ημέρες η δημοτική σύμβουλος της Αντιπολίτευσης κ. Μ. Διακολιού, σχετικά με τον Ισολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου και ζητήματα που αφορούν την είσπραξη εσόδων του Δήμου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σπύρος Σταθούλης επισημαίνει τα παρακάτω:

  1. Ουδέποτε έχει υπάρξει καθυστέρηση στη βεβαίωση εσόδων, τα οποία έχουν διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία. Αντιθέτως η Υπηρεσία προβαίνει στην άμεση βεβαίωση αυτών είτε αμέσως μετά την διαπίστωσή τους κατά την προσέλευση των ιδιωτών οι οποίοι προσέρχονται για να διεκπεραιώσουν ενέργειες που αφορούν τα ακίνητά τους, έσοδα δηλαδή που αφορούν στα δημοτικά τέλη και στο Τ.Α.Π. Είτε από οφειλές που προκύπτουν από τη διασταύρωση στοιχείων με άλλες υπηρεσίες είτε από τις καταστάσεις που αποστέλλει η υπηρεσία της ΔΕΗ με ανείσπρακτες οφειλές δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και Τ.Α.Π. Στη βεβαίωση αυτών σαφώς προβαίνει η Υπηρεσία αφού έχει προηγηθεί η αποστολή αποσπασμάτων χρηματικού καταλόγου δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να διευκρινιστούν τυχόν διαφορές ή αντιρρήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Γίνεται εκτενής έλεγχος των στοιχείων που προσκομίζονται στην Υπηρεσία και στην περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν απαιτούνται όλα τα περαιτέρω στοιχεία έτσι ώστε να βεβαιωθούν ορθώς οι οφειλές με τα αντίστοιχα πρόστιμα.
  2. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όσον αφορά και στη βεβαίωση ποσών που προκύπτουν από τέλη σύνδεσης με τον αγωγό ακαθάρτων, τη δαπάνη κατασκευής του αγωγού αποχέτευσης καθώς και την είσπραξη του δημοτικού τέλους 0,5% από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  3. Ειδικά όσον αφορά στα τέλη σύνδεσης με τον αγωγό και στη δαπάνη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης όπως απαιτείται, έχουν βεβαιωθεί όλες οι οφειλές που έχουν προωθηθεί στην Υπηρεσία Εσόδων από την Τεχνική Υπηρεσία και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει. Επιπλέον, ελέγχεται αυστηρώς ο αριθμός των δόσεων που υπολείπονται προς βεβαίωση χωρίς να υπάρχουν υπόλοιπα που να έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία και να μην έχουν βεβαιωθεί. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση ή κωλυσιεργία από την Υπηρεσία Εσόδων ως προς την βεβαίωση των οφειλών που έχουν προσκομιστεί. Οποιαδήποτε στοιχεία έχουν ζητηθεί για τα βεβαιωθέντα ή υπολοίπων προς βεβαίωση, βάσει των αρχείων που τηρούνται στην Υπηρεσία, έχουν δοθεί στον εκάστοτε φορέα ελέγχου και ουδέποτε έχουν βρεθεί περιπτώσεις να υπάρχουν στοιχεία οφειλών οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί. 
  4. Όσον αφορά το δημοτικό τέλος 0,5% που εισπράττεται από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γίνονταν τακτικός έλεγχος των καταστημάτων που λειτουργούσαν από την Δημοτική Αστυνομία, όσο αυτή υπήρχε, καθώς και επιστάμενος έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων με την Υπηρεσία αδειοδότησης των καταστημάτων προς αποφυγή διαφυγόντων εσόδων. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα έχουν αποσταλεί και αποστέλλονται τα ΑΦΜ των υπόχρεων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για την συλλογή των απαραίτητων οικονομικών τους στοιχείων βάσει των οποίων η Υπηρεσία Εσόδων προβαίνει στην βεβαίωση των αντίστοιχων οφειλών και προστίμων. Βεβαίως μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους ξαφνικά και έχουν αποχωρήσει, παρ’ όλα αυτά και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν γίνει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από την Υπηρεσία Εσόδων ώστε να αποσταλούν οι χρεώσεις ακόμη και στις προσωπικές τους δ/νσεις για την διαφύλαξη των εσόδων του Δήμου.  Επίσης όποτε έχει ζητηθεί έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα στοιχεία στον εκάστοτε φορέα ελέγχου.  Ακόμη τηρούνται καταστάσεις βάσει των οποίων γίνεται τακτικός έλεγχος και μέσα από το πρόγραμμα Οικονομικής Διαχ/σης.
  5. Όσον αφορά τα πρόστιμα Κ.Ο.Κ ακόμη και αν υπάρχει καθυστέρηση στην βεβαίωση αυτών, πρέπει να σημειωθεί πως η καθυστέρηση αυτή δεν προκύπτει από αμέλεια ή έλλειψη μηχανογραφικής υποστήριξης , αλλά οφείλεται στον μεγάλο όγκο αυτών καθώς και στο ότι για να προβεί η Υπηρεσία στην βεβαίωση τους πρέπει να προηγηθεί η συλλογή των ορθών στοιχείων των ιδιοκτητών των οχημάτων που έχουν σημειώσει την παράβαση από το ΚΕΠΥΟ, μια διαδικασία που είναι αρκετά χρονοβόρα από μόνη της.  Παρ’όλα αυτά ουδέποτε έχουν διαφύγει έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα Κ.Ο.Κ ακόμη και αν έχουν βεβαιωθεί σε επόμενες χρήσεις.  Οποτεδήποτε επίσης έχουν ζητηθεί εκτιμήσεις εισπράξεων από τον εκάστοτε ελεγκτικό φορέα έχουν δοθεί τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.
  6. Τέλος και όσον αφορά την είσπραξη του Ειδικού φόρου 2% από τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε Ολυμπιακά ακίνητα (Golden Hall), πρέπει να σημειωθεί πως από την αρχή λειτουργίας του Εμπορικού αυτού κέντρου η Υπηρεσία Εσόδων απέστειλε αρχικά ειδοποιήσεις σε όλες τις στεγαζόμενες επιχειρήσεις, των οποίων είχε γίνει καταγραφή και από υπαλλήλους του Δήμου και βάσει των καταστάσεων που η ίδια η Διαχ/στρία εταιρεία είχε προσκομίσει. Γιίνονταν τακτικός και αυστηρός έλεγχος και παρακολούθηση των εισπράξεων καθώς και των μεταβολών όσον αφορά παλιές και νέες επιχ/σεις βάσει καταστάσεων που τηρούνται στην Υπηρεσία και με την συνεργασία της διαχ/στριας εταιρείας, και ανά τακτά χρονικά διαστήματα έγιναν απαιτητά από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που δεν ήταν συνεπείς. Βάσει αυτών η Υπηρεσία Εσόδων πάντα προέβαινε αυστηρά στην βεβαίωση αυτών και μέσα στα χρονικά όρια που προέβλεπε η νομοθεσία προς αποφυγήν διαφυγόντων εσόδων.
  7. Όσον αφορά την επιχείρηση που λειτουργούσε τον χώρο στάθμευσης των οχημάτων, όπου γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση της κας Διακολιού, έγινε η συλλογή των οικονομικών στοιχείων από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ και εστάλη απόσπασμα χρηματικού καταλόγου με την σχετική χρέωση. Στη χρέωση αυτή η υπόχρεη επιχείρηση έκανε αίτηση θεραπείας για την διόρθωση του οφειλόμενου ποσού για το οποίο η Υπηρεσία είναι σε αναμονή των επίσημων ορθών οικονομικών στοιχείων. Επισημαίνουμε ότι η οφειλή αυτή δεν κινδυνεύει να παραγραφεί εφόσον είναι μέσα στα χρονικά περιθώρια και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες. Όλα τα στοιχεία βρίσκονται στην Υπηρεσία Εσόδων και έχουν προσκομιστεί στον εκάστοτε φορέα ελέγχου.
  8.  Όσον αφορά το υπόλοιπο των επιχειρήσεων έχουν βεβαιωθεί όλες οι οφειλές και κανένα υπόλοιπο προς χρέωση δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση η παρακολούθηση ήταν συνεχής καθώς και συνεχίζει να είναι δεδομένου πως μπορεί να μην ισχύει πλέον η είσπραξη του Ειδικού φόρου 2% όπως αυτός καταργήθηκε από 08/08/13 με τον Ν.4179/13 (ΦΕΚ 175/08.08.13 τεύχος Α’), όμως συνεχίζει να ισχύει η είσπραξη του δημοτικού τέλους 0,5% επί των εισπράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και πλέον έχει ήδη εφαρμοστεί και η επιβολή δημοτικών τελών μέσα από τον λογαριασμό της Δ.Ε.Η. και πραγματοποιείται η είσπραξή τους.

 Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου διαχειρίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα τα οικονομικά του Δήμου Αμαρουσίου και η Οικονομική μας Υπηρεσία καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα έσοδα μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο