Η Διαχείριση του Προσφυγικού απαιτεί συνεργασία & συνυπευθυνότητα μεταξύ Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ Βαθμού

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή έγγραφο- ενημερωτικό σημείωμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ημερομηνία 3/3/2016, που αφορά προτεινόμενες δράσεις και έργα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος, για την ύπαρξη του οποίου ενημερωθήκαμε από το Δήμαρχο Σάμου και μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. Μ. Αγγελόπουλο, η Κ.Ε.Δ.Ε. επισημαίνει τα παρακάτω:

Πρώτον, θεωρούμε απαράδεκτο να προτείνονται ενέργειες αντιμετώπισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος από το Γραφείο της Περιφερειάρχου Βορείου Αιγαίου, χωρίς να έχει προηγουμένως υπάρξει επίσημη ενημέρωση των Δημάρχων της Περιφέρειας. Ιδιαίτερα όταν στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για εργασίες αποκατάστασης κτιρίων , όπως αυτό της πρώην Δ/νσης Γεωργίας (ΚΕΓΕ) στη Σάμο, το οποίο προτείνεται να διαμορφωθεί σε χώρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Δεύτερον, παρά την εμπειρία που έχουμε όλοι αποκομίσει μέχρι σήμερα από τη διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος και κυρίως από τις συνέπειες που δημιουργεί η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου, δυστυχώς εξακολουθούμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Κάποιοι εξακολουθούν να σχεδιάζουν λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορούν και τις τοπικές μας κοινωνίες , ερήμην των Δήμων και των αιρετών τους εκπροσώπων. Με τρόπο πρόχειρο κι αποσπασματικό. Αυτή η αντίληψη όχι μόνον δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, αλλά φοβόμαστε ότι θα έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή των τοπικών μας κοινωνιών. Κι αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε.

Τρίτο, θεωρούμε ότι στο ζήτημα αυτό η συνεργασία Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ειλικρινής και ισότιμη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ως θεσμός να είμαστε διχασμένοι και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να επιβάλλουμε και στην Κεντρική Εξουσία την ισότιμη συμμετοχή μας στα εθνικά κέντρα λήψης των αποφάσεων για το Προσφυγικό.

Δεν θα ανεχθούμε άλλο οι Δήμοι την άνωθεν και χωρίς ουσιαστικό διάλογο επιβολή λύσεων, σε ένα ζήτημα που μας αφορά άμεσα.

Τέλος, επισημαίνουμε με αφορμή τα συμπεράσματα του Συνεδρίου της Σάμου που διοργανώσαμε στις αρχές Ιουνίου, ότι το «κλειδί» για τον αποτελεσματικό συντονισμό του προσφυγικού ζητήματος είναι η συνεργασία και συνυπευθυνότητα Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων.

Η Αυτοδιοίκηση ανταποκρίθηκε μέχρι σήμερα με ωριμότητα, ισχυρή θέληση και υψηλό αίσθημα ευθύνης στην πρόκληση της προσφυγικής κρίσης. Για να υπάρξει όμως αποτελεσματική λύση στο προσφυγικό ζήτημα είναι επιβεβλημένη η συνεργασία όλων των φορέων του κράτους, χωρίς μικροκομματικές αντιλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις.

Είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκταμίευσης των κοινοτικών πόρων που διατίθενται για τη διαχείριση του προβλήματος και η διάθεσή τους στους Δήμους που σηκώνουν μεγάλο βάρος

Και το κυριότερο, πρέπει να υπάρξει έγκαιρα σχεδιασμός ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες που θα έχει για την Πατρίδα μας η πιθανή κατάρρευση της συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, που θα έχει ως επακόλουθο την εκ νέου κατακόρυφη αύξηση των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών.

Από τη Σάμο η Αυτοδιοίκηση «έδειξε» το δρόμο. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να ακούσει τη φωνή μας και να δώσει άμεσες λύσεις που θα διευκολύνουν το έργο μας. Και επιδιώκουμε μια ειλικρινή συνεργασία στη βάση αυτή και με τις Περιφέρειες, που για μας αποτελούν θεσμικούς συμμάχους στην εθνική προσπάθεια που κάνουμε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο