Η δέσμευση του Δημάρχου Γ. Πατούλη γίνεται πράξη. Πενήντα τρεις εργαζόμενοι της ΔΕΑΔΑ κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Υπογραφή της απόφασης κατάταξης, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου,
ώρα 14:00, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  


Πενήντα τρεις (53) εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Αμαρουσίου, μετά και τη δημοσίευση  στην εφημερίδα της κυβέρνησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση αντίστοιχων θέσεων.
Πρόκειται για τα έξι  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αμαρουσίου: Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Αθλητικός Οργανισμός  «Σπύρος Λούης»,Οργανισμός Μουσείων «Αμαρύσια ʼρτεμις», Δημοτική Βορέειος Βιβλιοθήκη και Οργανισμός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής.                 


Στην κατάταξη των εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. ελήφθησαν υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα και οι τίτλοι σπουδών κατά τον έλεγχο των ατομικών φακέλων και ως εκ τούτου αρκετοί εργαζόμενοι αναβαθμίζονται ως προς τη θέση εργασίας τους.                     


Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης θα συναντηθεί με τους εργαζόμενους που μεταφέρονται στα Ν.Π.Δ.Δ. την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος με τους Προέδρους  των παραπάνω Νομικών Προσώπων θα υπογράψουν την απόφαση κατάταξής τους.
Η εξέλιξη αυτή, διασφαλίζει μόνιμη και σταθερή εργασία στους εργαζόμενους και είναι αποτέλεσμα της απόφασης του Δημάρχου να βάλει τέλος στην πολύχρονη εργασιακή ομηρία τους. Η Δημοτική Αρχή παρέμεινε συνεπής στις δεσμεύσεις της, ανταποκρινόμενη σε όσα είχε υποσχεθεί στους εργαζόμενους παρά τις δυσμενείς συγκυρίες που επηρεάζουν την οικονομική ευρωστία  του Δήμου.


Συνολικά, 203 εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης μεταφέρονται στο Δήμο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.
Η Δημοτική Αρχή έδωσε την καλύτερη λύση, καθώς ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων παρείχε τη δυνατότητα με την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης σε κοινή ανώνυμη εταιρεία οι εργαζόμενοι να βγουν ως πλεονάζον προσωπικό. Με την απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη όλοι οι εργαζόμενοι αξιοποιήθηκαν στο Δήμο, στα Νομικά Πρόσωπα και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις με βάση την ειδικότητα και τα προσόντα τους, εκτός από τρεις εργαζόμενους που με δική τους θέληση μετακινούνται εκτός Δήμου.    


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο