Η δέσμευση του Δημάρχου Γ. Πατούλη γίνεται πράξη. Τριάντα εργαζόμενοι της ΔΕΑΔΑ κατατάσσονται στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Υπογραφή της απόφασης κατάταξης 
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010, ώρα 14:00, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου


Τριάντα (30) εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης μεταφέρονται στις τέσσερις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου Αμαρουσίου και καταλαμβάνουν θέσεις σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της κάθε Επιχείρησης.
Πρόκειται για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Δήμου Αμαρουσίου: Τέχνης και Πολιτισμού, Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας, Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης, Αλληλεγγύης & Πρόληψης.               


Στην κατάταξη των εργαζομένων στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ελήφθησαν υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα και οι τίτλοι σπουδών κατά τον έλεγχο των ατομικών φακέλων και ως εκ τούτου αρκετοί εργαζόμενοι αναβαθμίζονται ως προς τη θέση εργασίας τους.                     


Συνάντηση με τους εργαζόμενους που μεταφέρονται στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις θα έχει ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος με τους Προέδρους των παραπάνω Κοινωφελών Επιχειρήσεων θα υπογράψουν την απόφαση κατάταξή τους.        
Η εξέλιξη αυτή, διασφαλίζει μόνιμη και σταθερή εργασία στους εργαζόμενους και είναι αποτέλεσμα της απόφασης του Δημάρχου να βάλει τέλος στην πολύχρονη εργασιακή ομηρία τους. Η Δημοτική Αρχή παρέμεινε συνεπής στις δεσμεύσεις της, ανταποκρινόμενη σε όσα είχε υποσχεθεί στους εργαζόμενους παρά τις δυσμενείς συγκυρίες που επηρεάζουν την οικονομική ευρωστία  του Δήμου.


Συνολικά, 203 εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης μεταφέρονται στο Δήμο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.
Η Δημοτική Αρχή έδωσε την καλύτερη λύση, καθώς ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων παρείχε τη δυνατότητα με την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης σε κοινή ανώνυμη εταιρεία οι εργαζόμενοι να βγουν ως πλεονάζον προσωπικό. Με την απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη όλοι οι εργαζόμενοι αξιοποιήθηκαν στο Δήμο, στα Νομικά Πρόσωπα και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, με βάση την ειδικότητα και τα προσόντα τους, εκτός από τρεις εργαζόμενους που με δική τους θέληση μετακινούνται εκτός Δήμου.


    


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο