Η αλήθεια για τις ενέργειες του Δήμου Αμαρουσίου για την είσπραξη των μεγάλων οφειλών

Print Friendly, PDF & Email

Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου, αντιλαμβανόμενη τη δυσχερή οικονομική θέση που έχει περιέλθει τόσο η Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, όσο και ο Δήμος μας ειδικότερα, όχι μόνον εξαιτίας των δανείων και χρεών του παρελθόντος, αλλά και εξαιτίας της μείωσης της Κρατικής Χρηματοδότησης κατά 70% τα τελευταία τρία χρόνια, αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που έχει για να αυξήσει τα έσοδα της.


Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσονται:  • η αποτελεσματική διεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων άνω των 30.000.000 ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, για τη χρηματοδότηση έργων σε όλο το Μαρούσι.

  • η εντατικοποίηση της προσπάθειας για την είσπραξη του ολυμπιακού τέλους 2%, από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο GOLDEN HALL. Προσπάθεια που έχει αποδώσει στα ταμεία του Δήμου πάνω από 7.500.000 ευρώ.

  • η είσπραξη με κάθε τρόπο των ποσών που προέρχονται από μεγαλο-οφειλέτες.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την είσπραξη αυτών που μας χρωστούν οι μεγαλο-οφειλέτες, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:  1. Οι οφειλέτες, με οφειλές προς το Δήμο Αμαρουσίου άνω του ποσού των 100.000€ έκαστος είναι συνολικά τριάντα οκτώ (38), και δημιουργούν συνολική απαίτηση ύψους 26.446.589,32€.

  2. Ποσό 13.835.634,09 € αφορά σε εννιά (9) οφειλέτες για τους οποίους έχουν γίνει παραγγελίες κατάσχεσης. Στις δύο περιπτώσεις, DOMUS ΕΠΕ και ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ, η κατάσχεση έχει ολοκληρωθεί.

  3. Ποσό 868.708,71 € αφορά στην καταβολή του Νοσοκομειακού Τέλους από τέσσερις (4) οφειλέτες, για το οποίο έχουν υποβληθεί προσφυγές και εκκρεμεί η εκδίκαση των υποθέσεων.

  4. Ποσό 5.090.937,46 € αφορά σε δεκατέσσερις (14) οφειλέτες για πρόστιμα αυθαίρετης κατασκευής (Γ.Ο.Κ.) Το Γ.Ο.Κ. υπόκειται στις διατάξεις των νόμων 3843/2010 και 4014/2011 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και αναμένεται από την Υπηρεσία Δόμησης να προχωρήσει σε διαγραφές μετά το πέρας της προθεσμίας για την αποπληρωμή του προστίμου του ν.3843/2010, η οποία έχει οριστεί με νομοθετική παρέμβαση στην 31η Ιανουαρίου 2013.

  5. Ποσό 2.351.599,09 € αφορά σε υποθέσεις δύο (2) οφειλετών των οποίων η υπόθεση βρίσκεται στο Εφετείο και έχει ανασταλεί η διαδικασία κατάσχεσης.

  6. Ποσό 1.400.000 € αφορά σε έναν (1) οφειλέτη, ο οποίος συμφώνησε να καταβάλει την οφειλή σε 36 δόσεις, ρύθμιση που ενεκρίθη πριν από δύο εβδομάδες από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις οφειλετών, η Υπηρεσία έχει προβεί σε δέσμευση της χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, και είναι σε διαδικασία δέσμευσης για τους οφειλέτες των οποίων οι οφειλές κατέστησαν πρόσφατα ληξιπρόθεσμες. Τέλος, προχωράει η διαδικασία παραγγελιών κατάσχεσης και σε υπόλοιπους οφειλέτες.


Από τα παραπάνω προκύπτει πως ο Δήμος Αμαρουσίου δεν επιδεικνύει καμία αδράνεια απέναντι στους μεγαλο-οφειλέτες, όπως αναληθώς ισχυρίζεται με ανακοίνωση που βιάστηκε να εκδώσει ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ Λευτέρης Μαγιάκης. Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Οικονομικών Σπύρο Σταθούλη στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο