H Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 9.30 θα διεξάγει κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών δημόσιων έργων

Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών δημόσιων έργων, που προβλέπονται από το άρθρο 21 του Ν. 3669 / 2008

Γνωστοποιούμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 9.30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω επιτροπές.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου www. maroussi.gr.

                                                                                                            

                                                                                      Η Προϊσταμένητης Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Μ. Σεραφετινίδου

Αρχ. Μηχ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο