Για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ, η μόνη που δεν ευθύνεται, είναι η Αυτοδιοίκηση

Print Friendly, PDF & Email

Να ζητήσει συγνώμη από την Αυτοδιοίκηση για τα ψέματα της, η κα Ε. Φωτονιάτα

Η Κ.Ε.Δ.Ε. καταγγέλλει με αγανάκτηση τις ανεύθυνες δηλώσεις της Ειδικής Γραμματέως Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, κας Ευγενία Φωτονιάτα, η οποία ψευδώς ισχυρίσθηκε σε συνέντευξη της ότι «οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ), για τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των Δήμων από το ΕΣΠΑ, καθυστερούν με ευθύνη της ΚΕΔΕ, αν και έχουμε ήδη από το 2015 στείλει μία σειρά επιστολές για την ενεργοποίηση των ΠΕΑΣ, κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει, πάλι με ευθύνη της ΚΕΔΕ».

Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν, αυτό που φαίνεται να αγνοεί η κα Φωτονιάτα, ότι η ΚΕΔΕ έχει προχωρήσει στον ορισμό των εκπροσώπων της στις ΠΕΑΣ, με σκοπό την ενεργοποίηση και ουσιαστική λειτουργία τους, εδώ και 2 χρόνια, με την υπ. αριθμ 229 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου του 2015.

Η αρμόδια Ειδική Γραμματέας των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, βάσει των αρμοδιοτήτων της, θα έπρεπε σήμερα να ασχολείται με το σχεδιασμό και την οργάνωση της εφαρμογής αναπτυξιακών δράσεων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εποπτεύει.

Αντ’ αυτών προβαίνει για πολλοστή φορά σε γενικόλογες εξαγγελίες χωρίς κανένα πρακτικό αντίκρισμα, μετακυλύει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις υλοποίησης του ΕΣΠΑ και τον μεγάλο κίνδυνο απώλειας πόρων σε τρίτους (εν προκειμένω στην ΚΕΔΕ) και παρεμβαίνει απροκάλυπτα στη λειτουργία των ανεξάρτητων Διαχειριστικών Αρχών, όπως έχει καταγγείλει ο «Πανελλήνιος Σύλλογος των Εργαζομένων στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)».

Σκόπιμο είναι να μας απαντήσει η κα Φωτονιάτα , αντί να κατηγορεί την ΚΕΔΕ, σχετικά με τις αντιαναπτυξιακές δράσεις, την ένταξη των οποίων υπογράφει στα Επιχειρησιακά Προγράμματα αρμοδιότητάς της, οι οποίες:

· δεν συνεισφέρουν στο στόχο της ανάπτυξης

· δεν δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας

· δεν εξυπηρετούν κανένα από τους στρατηγικούς (γενικούς και επιμέρους) στόχους του ΕΣΠΑ 2014-20

· αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιλεξιμότητας (όπως η Πρόσκληση 54 του ΕπΑΝΕΚ) με κίνδυνο τελικά να επιβαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα την ενημερώνουμε ότι η ΚΕΔΕ έχει υποβάλλει προς το Υπουργείο Ανάπτυξης πλήρεις και τεκμηριωμένες προτάσεις για το σχεδιασμό και εφαρμογή έργων που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, όπως π.χ. προτάσεις που αφορούν δράσεις του Θεματικού Στόχου 9, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς κλπ. Δυστυχώς μέχρι σημερα καμία πρότασή μας δεν έχει γίνει αποδεκτή, με συνέπεια τη δημιουργία συνεχών προβλημάτων, με τελευταίο το ζήτημα των βρεφονηπιακών σταθμών.

Καλούμε την Ειδική Γραμματέα να ζητήσει συγνώμη από την Αυτοδιοίκηση για τα ψέματα της, να  ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με το αντικείμενό της και να είναι περισσότερο υπεύθυνη όταν κάνει δηλώσεις. Θα ήταν προτιμότερο αντί να μιλά, να ασχοληθεί με την αποτελεσματική εκτέλεση των εξαιρετικά σημαντικών αρμοδιοτήτων της.

Οφείλει η πολιτικά προϊστάμενη αρχή της είτε να την ανακαλέσει στην τάξη, ή να την απαλλάξει από τα καθήκοντα της

Μετάβαση στο περιεχόμενο