Εξώδικο του Δήμου Αμαρουσίου στον Δήμο Ηρακλείου για το οικόπεδο της Κύμης και τις αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ψαλίδι

Print Friendly, PDF & Email

Σε εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Δήμο Ηρακλείου προέβη ο Δήμος Αμαρουσίου, μετά την παράνομη εγκατάσταση σε οικόπεδο στην Λ.Κύμης, που βρίσκεται στα όρια του Δήμου μας και έχει παραχωρηθεί από την ΚΕΔ προς αξιοποίηση από τον Δήμο Αμαρουσίου, απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και για τις παράνομες και αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις οποίες έχει κάνει ο γειτονικός Δήμος στην περιοχή του Ψαλιδίου.

Ο Δήμος Αμαρουσίου καλεί τον Δήμο Ηρακλείου να απομακρύνει άμεσα όλα τα οχήματα που έχει σταθμεύσει παράνομα στο εν λόγω ακίνητο και να άρει τις παράνομες και αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ψαλιδίου, επιφυλασσόμενος για την ενάσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων του, για την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας.

Ακολουθεί το εξώδικο:


ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ


του ΟΤΑ α’ βαθμού «ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», ο οποίος εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βασ.Σοφίας αρ.9, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.


ΠΡΟΣ


τον ΟΤΑ α’ βαθμού «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ο οποίος εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, οδός Στ.Καραγιώργη αρ.2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.


Κοινοποιούμενη


στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου.


Ι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Κ.Ε.Δ. με το από 23-12-2008 Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Αμαρουσίου, παραχώρησε στον τελευταίο για εξωραϊσμό, καθαρισμό και χρήση ορισμένα ακίνητα ιδιοκτησίας της, μεταξύ των οποίων και το κείμενο επί της Λ.Κύμης και της οδού Ηλέκτρας. Σημειώνεται, ότι το εν λόγω ακίνητο ως προς τις χρήσεις γης, ευρίσκεται σε ζώνη γενικής κατοικίας και επομένως, οι χρήσεις που μπορεί να έχει το ακίνητο αυτό, πρέπει να συνάδουν με τις περιοριστικά αναφερόμενες στο Νόμο.

Εσείς όμως, παρά τα ανωτέρω, παραβαίνοντας ασύστολα και κατ’ εξακολούθηση τόσο την ως άνω συμφωνία παραχώρησης του ακινήτου προς το Δήμο Αμαρουσίου όσο και την κείμενη νομοθεσία περί χρήσεων γης, αλλά και παραβλέποντας πλήρως κάθε έννοια καλής γειτονίας, έχετε εντελώς παράνομα και καταχρηστικά, ενάντια σε κάθε έννοια καλής πίστης, προβεί στις ακόλουθες μη νόμιμες ενέργειες:

Στα τέλη Μαΐου 2010 εγκαταστήσατε παράνομα στο προαναφερόμενο ακίνητο τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου σας, ενώ συνεχίζοντας τις παράνομες πράξεις σας, στις 08-06-2010 εγκαταστήσατε και νέο όχημα συλλογής απορριμμάτων (πρέσα). Η ενέργειά σας αυτή έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στους Δημότες μας και τους κατοίκους της περιοχής, η οποία ευρίσκεται εντός των διοικητικών μας ορίων και απειλεί επιπλέον, τη δημόσια υγεία.

ΙΙ. Επιπροσθέτως, επ’ ευκαιρία της παρούσης διαμαρτυρίας, εφιστούμε την προσοχή σας και σας καλούμε όπως άρετε δίχως περαιτέρω χρονοτριβή τις παράνομες και αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ψαλιδίου, οι οποίες κωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων στις γύρω περιοχές, καθιστώντας δυσβάσταχτη την καθημερινότητα εκατοντάδων συμπολιτών μας. Ειδικότερα, στο ύψος της οδού Α.Παπανδρέου και Χίου, σύνορα των Δήμων Πεύκης και Ν.Ηρακλείου, έχετε τοποθετήσει απαγορευτικές πινακίδες, οι οποίες φθάνουν μέχρι την οδό Κατσαντώνη. Δηλαδή η απαγόρευση της κυκλοφορίας εκτείνεται μεταξύ τριών διασταυρώσεων (με τις οδούς Χίου, Πετμεζά και Κατσαντώνη), με αποτέλεσμα να διακόπτεται ξαφνικά η κυκλοφορία, χωρίς εναλλακτική λύση για την εκτροπή αυτής, καθώς παράνομα και αυθαίρετα έχετε τοποθετήσει τα ακόλουθα εμπόδια:

– Στην διασταύρωση με την οδό Χίου έχουν τοποθετηθεί ζαρντινιέρες με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκλείουν την κυκλοφοριακή επικοινωνία των δύο αυτών οδών.

– Παρόμοια τσιμεντένια παρτέρια, τα οποία αποκόπτουν την κυκλοφορία από και προς την Α.Παπανδρέου, έχουν χτιστεί και στην διασταύρωση με την οδ. Πετμεζά (παράλληλη της οδ. Χίου).

– Το ίδιο παρατηρείται και στην διασταύρωση της Α.Παπανδρέου με την οδό Κατσαντώνη. Δηλαδή, και εκεί έχει χτιστεί τσιμεντένιο παρτέρι. Το περίεργο δε είναι ότι το μισό του δρόμου παραμένει ανοικτό, προκειμένου προφανώς κάποιοι ολίγοι να έχουν πρόσβαση από και προς την Αττική Οδό, καθώς εκεί υπάρχει δυνατότητα εισόδου και εξόδου σε και από αυτήν.

Επειδή οι ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειές σας είναι καθ’ όλα παράνομες και αυθαίρετες.

Επειδή χωρίς κανένα νόμιμο έρεισμα προσβάλλεται το δικαίωμά μας για χρήση του ακινήτου επί της Λ.Κύμης και της οδού Ηλέκτρας, το οποίο νόμιμα μας έχει παραχωρηθεί από την Κ.Ε.Δ., ενώ ταυτόχρονα παραβιάζεται η σχετική πολεοδομική νομοθεσία.

Επειδή τα οχήματα που έχετε εγκαταστήσει στο ως άνω ακίνητο, δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στους περιοίκους, κατοίκους του Δήμου μας και αναμφίβολα απειλούν τη δημόσια υγεία.


Επειδή ένεκα των αυθαίρετων και παράνομων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχετε επιβάλει στην περιοχή του Ψαλιδίου παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία εκατοντάδων κατοίκων.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας


Διαμαρτυρόμαστε για τις ανωτέρω παράνομες ενέργειές σας, οι οποίες είναι αντίθετες σε κάθε έννοια καλής πίστης.

Σας καλούμε όπως άμεσα και το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας, απομακρύνετε όλα τα οχήματα που έχετε σταθμεύσει παράνομα στο εν λόγω ακίνητο και άρετε τις παράνομες και αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ψαλιδίου.

Σας δηλώνουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα προβούμε άμεσα στην ενάσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων μας, για την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα σ’ αυτόν προς τον οποίον απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.


Ο εξωδίκως δηλών

Για το Γραφείο Διαχείρισης Νομικών Θεμάτων
Μ.Ε.Δ.

Σπυρίδων Σταθούλης

Μετάβαση στο περιεχόμενο