Τοπικό Συμβούλιο Νέων

Print Friendly, PDF & Email


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
O Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι με το άνοιγμα του μητρώου νέων ξεκίνησε η διαδικασία για τη σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Νέων, το οποίο αφορά σε όλους τους νέους 15 – 28 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου.

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων είναι ευρέως διαδεδομένα σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και γνωρίζουν αξιοσημείωτη απήχηση ανάμεσα στους νέους αφού αποτελούν το θεσμοθετημένο μέσο για την ελεύθερη έκφραση των ιδεών τους σε δημόσιο επίπεδο.
Η δημιουργία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων συμβάλλει ουσιαστικά προκειμένου οι νέοι του Δήμου να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε θέματα που τους αφορούν, εξασφαλίζοντας από τη μια τη δυνατότητα δημοκρατικής έκφρασης και από την άλλη την ανταπόκριση της αιρετής τοπικής αρχής απέναντι στις αγωνίες και τις ιδέες τους.
Ειδικότερα, η δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Νέων αποσκοπεί:  • Στην ενεργοποίηση των νέων του Δήμου,
  • Στην ενημέρωση για τα προβλήματα της νεολαίας και στην καταγραφή προτάσεων, αιτήσεων, εναλλακτικών απόψεων κτλ.
  • Στη συνεργασία με αντίστοιχα δίκτυα σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τομείς όπως του επαγγελματικού προσανατολισμού, της απασχόλησης, της πληροφόρησης, του ελεύθερου χρόνου, της εκπαίδευσης ή της προστασίας του περιβάλλοντος.

Για να συμμετάσχει κάποιος στο ΤΟ.ΣΥ.Ν. πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να είναι 15 έως 28 ετών

β. Να είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου

γ. Να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο νέων του Δήμου, μετά από αίτηση που θα καταθέσει συμπληρώνοντας της αντίστοιχη φόρμα στα ΚΕΠ του Δήμου: Βασ. Σοφίας 9, Μεσογείων 80-82, Ανάβρυτα και Πλατεία Εργατικών Κατοικιών.

Σε πρώτη φάση, οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται έως τις 7 Μαρτίου 2008.


Οι εγγεγραμμένοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του ΤΟΣΥΝ, να εκλέγονται ως μέλη, να μετέχουν ισότιμα στις διάφορες συζητήσεις ή εκδηλώσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους στη Συνέλευση των μελών. Η εκλογή Προέδρου, αναπληρωτή Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία γίνεται
από τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου και αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του ΤΟΣΥΝ αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα νεολαίας και μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στα δημοτικά συμβούλια.  

Ο θεσμός των ΤΟ.ΣΥ.Ν. ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με αντίστοιχα συμβούλια, που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι, επίσης, σημαντικό να τονιστεί πως για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΤΟ.ΣΥ.Ν. έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας.Εκ μέρους της δημοτικής αρχής, τονίζεται η διάθεση δημιουργικής συνεργασίας, στοχεύοντας στην ευρεία συμμετοχή των νέων στη διαδικασία ανάδειξης Τοπικού Συμβουλίου και γι’ αυτό το λόγο απευθυνόμαστε σε όλους τους νέους 15 έως 28 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο
δημοτολόγιο, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις. Μαθητές, μέλη αθλητικών, πολιτιστικών συλλόγων και λοιπών φορέων ή απλοί μεμονωμένοι πολίτες είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να εγγραφούν στο μητρώο νέων, να αναδείξουν συμβούλιο μέσω εκλογών και να συνδράμουν ενεργά στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής για επίλυση των προβλημάτων της πόλης και βελτίωση της ποιότητας ζωής για το σύνολο των πολιτών.

Ο ΔήμαρχοςΟ Υπεύθυνος Νεολαίας

Πατούλης Γεώργιος
 
Κάββαλος Ευάγγελος

Ημερομηνία

26 Φεβ 2008
Περασμένη εκδήλωση!
QR Code
Μετάβαση στο περιεχόμενο