Προκήρυξη 7923 / 21306 / 25.08.2008

Print Friendly, PDF & Email


Προκήρυξη για την πλήρωση Τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.


Προκήρυξη: |download _.pdf file 6.8 MB|
Αίτηση για ΠΕ : |download _.pdf file 212 KB|
Αίτηση για ΤΕ: |download _.pdf file 205 KB |
Αίτηση για ΔΕ: |download _.pdf file 116 KB|

Ημερομηνία

25 Αυγ 2008
Περασμένη εκδήλωση!
QR Code
Μετάβαση στο περιεχόμενο