Προκήρυξη 423/26-8-2008

Print Friendly, PDF & Email
Σας γνωρίζουμε ότι η αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση εκατόν πενήντα επτά (157) θέσεων προσωπικού στο Δήμο μας, όπως αυτές προκηρύχθηκαν στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ,  ΦΕΚ 423/26-8-2008, ορίστηκε απο 23/9/2008 μέχρι 13/10/2008.


Προκήρυξη: |download _.pdf file 473 KB|
Αίτηση για ΠΕ : |download _.pdf file 120 KB|
Αίτηση για ΤΕ: |download _.pdf file 120 KB |
Αίτηση για ΔΕ: |download _.pdf file 132 KB|
Αίτηση για ΥΕ: |download _.pdf file 117 KB|

Ημερομηνία

26 Αυγ 2008
Περασμένη εκδήλωση!
QR Code
Μετάβαση στο περιεχόμενο