Δημόσιος Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email


18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 – 19:00- ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Ο Δήμος Αμαρουσίου, εφαρμόζοντας το άρθρο 217 του Ν. 3463/06, πραγματοποιεί την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008, στις 19:00, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, Βας. Σοφίας 9, ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του έτους 2007, όπου θα παρουσιαστεί το έργο που συντελέστηκε σε όλους τους τομείς δράσης του Δήμου Αμαρουσίου.


Στη συνεδρίαση αυτή καλούνται να παραστούν όλοι οι κάτοικοι και φορείς της πόλης.

Κατά την ειδική αυτή δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να λάβουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

Το κείμενο του απολογισμού θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, στον πρώτο όροφο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης

Ημερομηνία

18 Ιούν 2008
Περασμένη εκδήλωση!
QR Code
Μετάβαση στο περιεχόμενο