Επιστολή του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. στον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά για το ειδικό φορολογικό καθεστώς, που ισχύει σήμερα σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές

Print Friendly, PDF & Email

Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, για να του μεταφέρει την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, που πάρθηκε στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με το ειδικό φορολογικό καθεστώς που ισχύει σήμερα σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.
 
Στην επιστολή του ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι :
 
« Το  ειδικό φορολογικό καθεστώς προβλέφθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με σκοπό να αντισταθμίσει ως ένα βαθμό τις δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων και το ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες , που ζουν και δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.
 
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992, στο άρθρο 120 προβλέπει εξαιρέσεις στην εφαρμογή του κοινού συστήματος του ΦΠΑ στα κράτη – μέλη.  Για τις εξαιρέσεις αυτές έχει τοποθετηθεί θετικά και ο αρμόδιος πρώην Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ε.Ε. κ. Olli Rehn. Ενώ σημειώνουμε η Οδηγία έχει εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη , με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών.
 
Η πρόταση των δανειστών να καταργηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς  που ισχύει σήμερα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Επίσης, προτείνεται σε μια χρονική περίοδο όπου έχει επέλθει σημαντική περικοπή ευρωπαϊκών πόρων για την εκτέλεση βασικών έργων υποδομής στις περιοχές αυτές, ενώ και το δημοσιονομικό όφελος θα είναι αμελητέο» .
 
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. μετέφερε μέσω της επιστολής στον Πρωθυπουργό την απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. με την οποία του ζητά να απορρίψει το παράλογο αίτημα αλλαγής του καθεστώτος μειωμένου Φ.Π.Α. που ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες περιοχές της Πατρίδας μας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής επιβίωσης η διατήρησή του κι όχι προνόμιο, όπως λανθασμένα κάποιοι θεωρούν.
 
Στην απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. αναφέρονται τα παρακάτω:
 
“Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει τη διατήρηση του μειωμένου Φ.Π.Α. σε περιοχές της Ελλάδος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 120 της ανωτέρω Ευρωπαϊκής Οδηγίας, με την οποία προβλέπονται εξαιρέσεις στους κανόνες εφαρμογής ορισμένων ποσοστών Φ.Π.Α. σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης, με στόχο να ληφθεί υπόψη η μοναδικότητα της γεωγραφικής τους θέσης και να εξασφαλισθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μεταφορών, σύμφωνα με τη θετική απάντηση του αρμόδιου πρώην Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ε.Ε.  Olli Rehn”.
 
 
Επισυνάπτεται η επιστολή

Μετάβαση στο περιεχόμενο