Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη στους Δημάρχους της χώρας με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος

Print Friendly, PDF & Email

Κάλεσμα στους Δήμους της χώρας με αφορμή το φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος σε μια κοινή προσπάθεια για την αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού σε ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, απευθύνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με ανοικτή επιστολή σε όλους τους δημάρχους της χώρας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι η κεντρική εξουσία δεν έχει εκχωρήσει ουσιαστικές αρμοδιότητες στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, πέραν της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, η Αυτοδιοίκηση οφείλει να διεκδικήσει νέους ρόλους και αρμοδιότητες, δίνοντας προτεραιότητα στα παρακάτω πεδία δράσης:

  • Χωροταξία- Πολεοδομικός Σχεδιασμός
  • Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων – Ανακύκλωση
  • Διαχείριση των φυσικών πόρων σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας: έδαφος, νερό, φυσικές περιοχές και παράκτιες ζώνες,
  • Μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
  • Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και βελτιωμένη διαχείριση των συγκοινωνιών και των μεταφορών που θα περιλαμβάνει αποτελεσματικότερες και περιβαλλοντικά ορθολογικότερες αποφάσεις
  • Δέσμες μέτρων με τα οποία θα επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές,
  • Βελτίωση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας,
  • Πολιτική Προστασία, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών,
  • Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σύνολο των δημοτικών πολιτικών.

 

Παράλληλα ο κ. Πατούλης τονίζει ότι «μέσα από τη συνεργασία των Δήμων  μας, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί αλλού αλλά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, να αναλάβουμε πλέον ουσιαστικές αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες πάνω στα ζητήματα του περιβάλλοντος. 

Χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθειά μας θα αποδειχθεί η Επιτροπή Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε., η οποία συγκροτήθηκε με σκοπό να αποτελέσει εργαλείο παραγωγής πολιτικής για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού».

Επισυνάπτεται το κείμενο της επιστολής.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο